Henriksson ryter till efter att svenskspråkig nekats rättshjälp

– I en rättsstat borde regeringen verka för att sådana här situationer inte uppstår, säger Anna-Maja Henriksson efter att en svenskspråkig finländare nekats rättshjälp vid östra Nylands rättshjälpsbyrå på grund av sitt modersmål. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter. Rätthjälpsbyråerna ska fungera på både svenska och finska. Det säger Anna-Maja Henriksson, SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister, i ett ställningstagande på tisdagen.

Yle rapporterade på tisdagen om en svenskspråkig finländare som nekats rättshjälp på grund av sitt modersmål. Östra Nylands rättshjälpsbyrå uppmanade personen att vända sig till en privat advokat men nekade därefter ekonomiskt stöd till en privat advokat.

– Så här får det helt enkelt inte vara. Rättshjälpsbyrån har enligt lag skyldighet att fungera på svenska, och svenskspråkiga finländare har precis samma rätt att få rättshjälp på sitt modersmål som finskspråkiga finländare, säger Henriksson.

Henriksson vill att hennes efterträdare på justitieministerposten, Sannfinländarnas Jari Lindström, skrider till åtgärder.

– I en rättsstat borde regeringen verka för att sådana här situationer inte uppstår, och göra reformer som minimerar riskerna för att språkliga rättigheter inte uppfylls. Inte tvärtom. Tingsrättsreformen drivs i fel riktning och svenskspråkiga finländares rättigheter glöms bort, säger Henriksson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03