Henriksson: Regeringen skapar otrygghet genom bristande ledarskap

Anna-Maja Henriksson säger att SFP vill se större valfrihet i vården men med en modell som kompletterar den offentliga sektorn. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

Vårdreformen som borde öka trygghetskänslan ökar i stället oron, sade SFP-basen Anna-Maja Henriksson i sitt linjetal på partidagen på lördagen. – Vem tror på allvar att hemvården blir bättre genom att den flyttas till landskapen? undrar hon.

Trygghet på alla plan var det bärande temat i partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal vid Svenska folkpartiets partidag i Uleåborg. Alla människor förtjänar en känsla av trygghet oberoende var i världen man lever, säger Anna-Maja Henriksson då hon inleder talet vid partidagen i Uleåborg på lördagen.

– Också här i västvärlden och här på hemmaplan vet vi att det finns människor som inte känner sig trygga, säger Henriksson.

Otrygghetskänslan på hemmaplanet beror till stor del på det bristande ledarskap som den nuvarande regeringen visar, säger Henriksson och konstaterar att inte minst förberedelsen av landskaps- och vårdreformen är exempel på detta dåliga ledarskap.

– Med öppna ögon är man på väg mot grundet – vårdreformsgrundet, säger Henriksson och konstaterar att SFP inte kommer att godkänna landskaps- och vårdreformen i föreslagen form.

Henriksson efterlyser bland annat en särlösning för Nyland och vill att kommunerna får bära ansvar för äldrevård och socialvård.

– Vem tror på allvar att hemvården blir bättre genom att den flyttas till landskapen, säger hon och konstaterar att sjukhusnätet inte får köras ner.

– Söndra inte det som fungerar, säger Henriksson.

Valfriheten i vården är i sig inget problem för SFP men partiet vill se en modell som kompletterar den offentliga sektorn och som införs stegvis.

– Det finns alltid alternativ, även om regeringen nu påstår annat, säger Henriksson.

Henriksson efterlyser mer humanism och ett starkare värdeledarskap i politiken och konstaterar bland annat att det centrala i vård och omsorg är människan, inte de administrativa strukturerna.

– Vårdreformen som borde öka trygghetskänslan ökar i stället oron, säger Henriksson.

Även frågor om klimatförändringen, den växande vargstammen samt oron för arbetslivets utveckling och den sociala trygghetens framtid skapar känslor av oro. Henriksson säger att allt detta måste tas på allvar.

En av vägarna mot en tryggare tillvaro är satsningar på utbildning.

– Bildning, utbildning och forskning är nyckeln till Finlands framgång, säger Henriksson och konstaterar att utbildning ska lyftas till en nationell prioritet.

– En högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för att alla har samma möjligheter att nå framgång i livet, säger Henriksson.

– Trygghet är också att varje finländare ska kunna lita på att få service på sitt modersmål, säger Henriksson och konstaterar att det är klart att de försämringar som gjorts i svenskans ställning under innevarande regeringsperiod inte hade tillkommit om SFP suttit i regeringen.

Henriksson är optimistisk inför SFP:s framtid och säger att de senaste valen visat att SFP har ett ökande stöd bland väljarna. Hon efterlyser en högre ambitionsnivå i politiken.

– Jag tycker nästa regering bör förnya socialskyddet, familjeledigheterna, småbarnspedagogiken och beskattningen som helhet, säger Henriksson och konstaterar att hon hoppas på en framtid med ett samhälle som genomsyras av medmänsklighet och empati.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03