Henriksson om Vasajouren: Om förslaget inte ändras, måste det bli grundlagsfråga

På måndag fortsätter social- och hälsovårdsutskottet behandla jourreformen. Grundlagsutskottet har redan bedömt att den språkliga servicen inte tryggas tillräckligt.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, som också är medlem i grundlagsutskottet, vädjar till regeringspartierna i social- och hälsovårdsutskottet att ta all den tid som behövs för att begrunda förslaget till om tolv joursjukhus. Regeringens förslag skulle innebära att Vasa centralsjukhus inte får fullskalig jour, utan att den närmaste fulljouren ska finnas i Seinäjoki.

Det räcker inte för att trygga de språkliga rättigheterna, ansåg grundlagsutskottet förra veckan i sitt utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet, och konstaterade att förslaget måste omarbetas.

– Det behövs stöd från regeringspartierna för att förslaget om 12+1, som garanterar att både Seinäjoki och Vasa får fulljour, ska kunna godkännas. Hela oppositionen stöder detta förslag som grundlagsutskottet entydigt bedömer att bäst förverkligar de språkliga grundrättigheterna, säger Anna-Maja Henriksson i ett uttalande.

Henriksson säger att ärendet bör skickas tillbaka till grundlagsutskottet ifall social- och hälsovårdsutskottet inte ändrar regeringens förslag.

Förra veckan gavs ett utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet, men ett utlåtande är inte samma sak som ett slutligt betänkande om grundlagsenligheten i lagförslaget. Henriksson förutsätter att det blir en behandling av grundlagsenligheten om ingen lösning sker inkommande vecka.

– Då kan grundlagsutskottet kontrollera att förslaget lever upp till grundlagens krav. I en fungerande rättsstat borde detta vara en självklarhet, säger Henriksson.

I social- och hälsovårdsutskottet har åsikterna redan förra veckan gått i sär om hur frågan ska behandlas. SDP hade då föreslagit en bordläggning, för att jourreformen ska kunna behandlas samtidigt som resten av hela vårdreformen. Dessutom blev det en omröstning om vilka sakkunniga som skulle höras. SFP anser att Justitieministeriet bör höras, och har hänvisat till att ministeriet tidigare i höst preciserade sina anvisningar för hur språkliga rättigheter ska utredas i lagberedningen.

Justitieministeriet skriver i sin anvisning att myndigheterna har en skyldighet att anordna servicen så att individens språkliga rättigheter uppfylls, och att det i praktiken är personalen som påverkar det: Hur mycket språkkunnig personal det verkligen finns, och att språkkunskapen finns i hela servicekedjan.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00