Henriksson om Afghanistan: Höj flyktingkvoten

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Finland behöver hjälpa de mest utsatta och bära sitt internationella ansvar. Det tycker justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen efterfrågar mer smidighet och snabbhet i evakueringarna från Afghanistan. SFP:s ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att Finland borde höja sin flyktingkvot.

"Det är alldeles klart att regeringen nu bör ha beredskap att höja flyktingkvoten från 1050 uppåt. Situationen i Afghanistan har eskalerat och det gör det mycket motiverat att flyktingkvoten nu skulle höjas utöver det som överenskommits i regeringsprogrammet. Vi måste hjälpa de mest utsatta. Det vore både oskäligt och omänskligt, ifall Finland inte skulle bära sitt internationella ansvar", säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Och fortsätter:

"Praktiska hinder, som att man måste ta sig till det finländska konsulatet i New Delhi för att komma vidare i familjeåterföreningsprocessen, måste bort. Det är ett omöjligt och omänskligt krav i denna akuta situation."

Regeringen har lovat att evakuera både de finländare som befinner sig i landet och de totalt 170 afghaner som arbetat för Finland.

Henrikssons uppmaning till att höja kvoten för flyktingar kom under Svenska riksdagsgruppens årliga sommarmöte i Nagu på onsdagen. Mötet pågår i två dagar.

Nej till höjda skatter

Budgetfrågor samt social- och hälsovårdsreformen står också på agendan under sommarmötet. Regeringens budgetförhandlingar närmar sig med stormsteg. Förhandlingarna pågår den 7-8 september.

Riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz (SFP) ser ljuspunkter i det budgetförslag Finansministeriet presenterat inför förhandlingarna.

– Det är bra att underskottet ser ut att halveras nästa år. Sedan anser vi det är viktigt att komma vidare med de sysselsättande åtgärderna, i synnerhet nu då konjunkturerna ser bättre ut, säger han.

Säger nej till höjda skatter

Sysselsättningen är en av de viktiga frågorna i riksdagsgruppens åsikter kring budgeten. En annan är skatterna.

Adlercreutz betonar att regeringen har förbundit sig till den nuvarande beskattningsnivån.

– Vi välkomnar inga nya initiativ vad gäller höjning av skatterna, säger han.

Enligt Adlercreutz måste de finländska företagen kunna förutspå vad de har att vänta, och därmed är det inte skäl att överraska med nya skattehöjningar.

Vårens förhandlingar om budgetramarna blev mycket svåra och hotade till och med att fälla hela regeringen. Adlercreutz hoppas att höstens förhandlingar inte ska bli lika utdragna.

– Det är ändå skäl att tro att förhandlingarna blir hyggligt krävande.

20 punkters vårdprogram att vänta

Under sommarmötets gång kommer riksdagsgruppen att presentera ett nytt vårdprogram innehållande 20 punkter beträffande vårdreformen.

Adlercreutz lyfter fram flera åtgärder för att åtgärda den brist på arbetskraft som råder inom vården i Finland.

– Vårdarbetet måste göras mer attraktivt. Vi måste utveckla ledningen inom vårdarbetet. Vi måste främja arbetskraftsinvandring inom vårdsektorn. Vi måste se över hur utländska examina accepteras inom vården i Finland, säger han.

– Vi har många praktiska hinder som gör att vi har en faktisk arbetskraftsbrist inom vården.

Svenska riksdagsgruppen består under valperioden 2019–2023 av tio riksdagsledamöter: nio SFP:are och Ålands riksdagsledamot.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning