Henriksson: Knockout för regeringens modell

Bild: lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson sitter själv med i grundlagsutskottet och anser att deras utlåtande är en knockout för regeringens vårdreformsmodell. Hon anser att regeringen medvetet har struntat i expertråd och efterlyser ödmjukhet.

Henriksson undrar om det någonsin har funnits en regeringsproposition med lika många grundlagsstridigheter. Det har varit sorgligt att följa med den eventuellt största förvaltningsreformen som Finland har haft under sina 100 år av självständighet.

– Det är en stor reform med stora brister, som regeringen måste göra om.

Henriksson lyfter upp bolagiseringstvånget, den för snäva tidtabellen och en rad andra problem. Hon påpekar att förändringarna bör ske etappvis.

– Bollen är nu hos regeringen och det svider säkert i deras skinn. De har konsekvent struntat i sakkunnigas rekommendationer och har envist kört sitt eget race.

Låt alla partier vara med i beredningen

Grundlagsutskottet har hört långt över trettio stycken sakkunniga, i hundratals timmar. Slutresultatet är ett utlåtande på runt sextio sidor.

– Jag har sällan hört så många sakkunniga vara så kritiska och ändå samstämmiga.

Det är inte bara experterna som har varnat regeringen för reformförslagets brister. SFP och resten av oppositionen har länge drivit frågor som är i enlighet med grundlagsutskottets krav.

– Att strunta i utlåtandet vore ansvarslöst och totalt omöjligt. Nu skulle det krävas lite ödmjukhet från regeringen, inte bångstyrighet.

Henriksson hoppas på en parlamentarisk beredning, alltså att alla riksdagspartier får delta i beredningen av en god och patientinriktad reform.

– Regeringen skulle göra bra i att låta oppositionspartierna få vara med i beredningen.

Hopp för VCS och SFP

De språkliga rättigheterna omnämns på två ställen i utskottets utlåtande. Grundlagsutskottet anser att de tvåspråkiga landskapens påverkningsorgan som är avsedda för språkminoriteten borde uppgraderas till nämnder för språkminoriteten, vilket skulle förstärka språkminoriteternas påverkningsmöjligheter.

– Vad gäller frågan om fulljour och Vasa centralsjukhus påtalar utskottet att det finns brister i hur man i praktiken ska kunna garantera de språkliga rättigheterna i Seinäjoki. Nu skickar vi bollen till social- och hälsovårdsutskottet.

– Det här är en viktig markering av grundlagsutskottet, och social- och hälsovårdsutskottet måste nu ta upp frågan på nytt. Det betyder också att frågan om 12+1 modellen, det vill säga att Vasa centralsjukhus kunde få fulljour, ännu lever.

Grundlagsutskottets förslag är att både Vasas och Seinäjokis omfattande jour ska bevaras.

I sin roll som SFP:s partiordförande ser Henriksson kravet på ny reformberedning som en seger för partiet.

– Det här är en erkänsla för det vi har sagt, att vi behöver en vettigare valfrihetsmodell och en vettigare vårdreform. Jag är också mycket nöjd med att de språkliga rättigheterna utvecklas mot rätt håll i och med grundlagsutskottets betänkande, säger Henriksson.

Östman: "Grundlagsutskottet har skött sig ypperligt"

Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman tycker att grundlagsitskottets utlåtande är en utveckling i rätt rikting.

– Det här är inte bara en seger för KD, utan en seger för medborgarna.

I grundlagsutskottet sitter både representanter från regeringspartierna och oppositionen. Östman är nöjd över utskottets samarbetsförmåga.

– Det känns bra att de var så eniga. Grundlagsutskottet har skött sig ypperligt och fokuserat på grundlagen i stället för på partipolitiken.

Östman tror inte att kraven på förändring har en direkt inverkan på jourreformen och Vasa centralsjukhus. Utskottet har fokuserat mer på hur landskapsreformen förverkligas och på valfrihetsfrågan.

– Det är viktigt att noggrant granska hur en bolagisering av den offentliga sektorn skulle påverka jämlikheten. Jag väntar med spänning på vad regeringen har att säga. Det kan bli jobbigt eftersom kraven på ändringar är så omfattande.

Grundlagsutskottet slog fast att tidtabellen för reformen är orealistisk, vilket KD länge har fört fram. Östman önskar en mera detaljerad plan för framtiden.

– Landskapsvalet kan skjutas fram med några månader, men det bästa vore att vänta med valet till nästa riksdagsval.

Östman föreslår en tillfällig förvaltning under övergångstiden.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning