Henriksson: Det kan bli en flygtur till Gullranda utan u-sväng

Riksdagsvalet kan eventuellt bli tidigare, tror Anna-Maja Henriksson och syftar på vårdreformens eventuella kollaps. Bild: Johan Hagström

Samlingspartiet kan vara på väg att dra sig ur regeringens vård- och landskapsreform, vilket i så fall skulle betyda att regeringen faller. Den bedömningen gör SFP:s enhälligt omvalda partiordförande Anna-Maja Henriksson, som tror att de närmaste veckorna blir avgörande.

– Det är tydligt att Samlingspartiet håller på och positionerar om sig, kanske till och med så att partiet förbereder sig på en reträtt, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson som tolkade Samlingspartiets partiledare, Petteri Orpos, uttalande dagen innan som att vårdreformen kanske trots allt inte duger för Samlingspartiet.

– Sista ordet om hur reformen måste genomföras är ännu inte sagt. Det vet vi först när grundlagsutskottet kommer med sitt utlåtande. Då först vet vi vad som blir av i den stora reformen, säger Henriksson som själv sitter med i det avgörande utskottet som har i uppgift att tolka grundlagen.

Regeringspartierna har varit tydliga med att regeringen faller om vårdreformen går i stöpet, vilket i så fall skulle bädda för urtima val. Tidpunkten för nästa ordinarie riksdagsval är i april 2019.

– Riksdagsvalet kan eventuellt bli tidigare. I månadsskiftet juni-juli får vi kanske veta om det blir en tur till Gullranda utan u-sväng. Det kan hända att det blir ett direktflyg, men det återstår att se, säger Henriksson och syftar på regeringskrisen i fjol somras då Sannfinländarna sprack och statsminister Sipilä som har pilotlicens under dramatiska former själv skulle flyga från Helsingfors till Gullranda för att lämna in regeringens avskedsansökan, men vände om halvvägs då utbrytarna Blå framtid säkrade regeringens majoritet i riksdagen.

Henriksson ser det som fullständigt klart att regeringen faller om vårdreformen stupar. I så fall vore det enligt henne vettigast att direkt gå mot nyval i stället för att försöka förhandla fram en alternativ regering för återstoden av valperioden.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning