Henriksson: Avtalet om Tana älv inskränker på samernas rättigheter

Bild: Lehtikuva/Otto Ponto

Riksdagen behandlade på tisdagen avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur.

Enligt Henriksson begränsar avtalet framförallt samernas möjligheter till traditionellt fiske i älven.

– Då man ser det förslag som jord- och skogsbruksutskottet nu presenterade är det uppenbart att det kritiska utlåtande grundlagsutskottet gav härom veckan i praktiken har klingat för döva öron, säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Då ärendet behandlades i grundlagsutskottet stödde Henriksson förslaget om att avtalet i riksdagen borde godkännas av minst två tredjedelars majoritet för att kunna träda i kraft, något som också flera grundlagsexperter fört fram. Förslaget röstades ner med siffrorna 6–8 och Henriksson lämnade in en avvikande åsikt.

– Finland har en skyldighet att värna om sitt och Europas enda ursprungsfolk, säger Henriksson. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33