Henriksson är glad över att språkförsöket rann ut i sanden

Kulturministern verkar ha levt i en bubbla som sprack, säger Anna-Maja Henriksson. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Bara sex kommuner ansökte om att få delta i försöket med frivillig skolsvenska. "Glädjande" säger Anna-Maja Henriksson.

– Det är glädjande att så många familjer och kommunala beslutsfattare förstår betydelsen av svenskan, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Det är nu klart att det upphaussade försöket med frivillig skolsvenska torkade in – vi kan till och med säga att det blev en flopp.

Henriksson säger att det svaga intresset är ett stort bakslag för kulturminister Sampo Terho som har varit den obligatoriska skolsvenskans främsta motståndare.

– Han verkar ha levat i en bubbla som nu sprack, säger Henriksson.

Försöket gäller elever i femte och sjätte klass i nio grundskolor i sex kommuner. Det betyder att 486 elever omfattas av försöket.

– Regeringen hade planerat försöket för 2 200 elever och Blå framtid ville att ännu fler skulle omfattas av försöket. Att så få kommuner och skolor slutligen valde att delta visar att förståelsen för Finlands tvåspråkighet är större än vad Terho har insett, säger Henriksson.

Henriksson säger att det i stället för att nagga Finlands tvåspråkighet i kanterna behövs åtgärder som förnyar språkundervisningen.

– Det behövs också fler språkbadslärare i vårt land så att tillgången till språkbad och språkduschar såväl i dagvården som i skolan blir bättre, säger Henriksson.

De kommuner som har ansökt om att vara med i projektet är Jämsä, Kaustby, Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03