Henriksson: ”Ålänningar är ett egensinnigt folk som är vana vid stormar”

President Tarja Halonen efterlyste en konstruktiv och levande dialog för Ålands bästa på onsdagen då Ålands 100 år av självstyrelse firades på onsdagen i riksdagen. Bild: Hanne Salonen/Riksdagen

Lagtingets talman Bert Häggblom kritiserade Justitieministeriets utkast till ny självstyrelselag.

Dagspolitiken och revisionen av självstyrelselagen fick oväntat stor plats när riksdagen tillsammans med president Tarja Halonen, Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) och en rad åländska representanter uppmärksammade Ålands 100 år av självstyrelse i riksdagen på onsdagen.

Ett femtiotal personer deltog i jubileumsseminariet i Lilla parlamentet i riksdagen. På plats fanns, förutom en stor delegation åländska lagtingsledamöter och vice lantrådet Harry Jansson, nordiska ambassadörer, tjänstemän från ministerierna som jobbar med Ålandsfrågor och tidigare åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.

Lagtingets talman Bert Häggblom avslutade sitt anförande, och även hela seminariet, med att lyfta Ålands devis i revisionen av självstyrelselagen: "Oss väl och ingen annan illa". Han betonade vikten av att Åland får de verktyg i den nya självstyrelselag som man anser sig behöva för att hantera framtida utmaningar och bli en modern autonomi.

– Utvecklingen drabbar ingen annan, men ger oss verktyg.

Bert Häggblom lyfte fram Finlands löfte från 1920-talet om att "ålänningarna ska tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap, som icke är en egen stat".

– Löftet i den första självstyrelselagen har vi inte glömt.

Han konstaterade att Åland nu upplever att Finlands nya grundlag inskränker på självstyrelsen och att man i revisionen av den nya självstyrelselagen vill återställa självstyrelsens status.

– Enligt Marins regeringsprogram ska det ske en utveckling av självstyrelsen. Det smärtar mig att säga det, men den version som Justitieministeriet skickade på remiss lever inte upp till de förväntningarna.

Bert Häggblom räknar upp flera frågeställningar som man från åländsk sida inte är nöjd med, bland annat nya lagstiftningsbehörigheter, fördelningen av gemensamma resurser och att det ännu inte finns någon lösning för att trygga kollektivavtal på svenska.

– Det är ett rättssäkerhetsproblem för åländska arbetstagare.

"Lagstiftningen ett levande instrument"

Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) beskriver Åland som ett paradis. Hon konstaterar ändå att relationen mellan Åland och Finland inte alltid varit paradisisk.

– Det har funnits spänningar, men med god vilja har vi tillsammans lyckats lösa spänningarna.

Hon avslöjade en hemlighet för att nå god lagstiftning, som Gunnar Jansson, tidigare åländsk riksdagsledamot, lärt henne.

– Lagstiftningen är ett levande instrument. Lagens innehåll ska återspegla tidens krav och förändringar. Varje generation vill något nytt. Det är naturligt att människor vill utvecklas.

Som talman avhåller hon sig från att ta ställning till revisionen av självstyrelselagen.

– Man bör se till att lagen aldrig skapar oro, särskilt när det gäller självstyrelselagen. Det är viktigt att rollerna mellan riksdagen och lagtinget är så tydliga som möjligt.

Mer resurser till Åland

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, jämför Danmarks och Finlands resurser inom statsförvaltningen för att sköta sina autonomier. I den danska statsförvaltningen jobbar sexton personer på heltid med autonomierna Grönland och Färöarna. På det finländska Justitieministeriet är det två, varav bara en är fastanställd.

– Sexton danskar är fler än två finländare, säger Löfström och lockar fram skratt hos publiken.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström vill att alla finländska ministrar ska ha som mål att besöka Åland under sin mandatperiod. Bild: Hanne Salonen/Riksdagen

– Naturligtvis finns det många andra som jobbar med Ålandsfrågorna, men då är det vid sidan av andra arbetsuppgifter. Jag säger inte att det behövs sexton anställda, men med mer resurser är det lättare att upprätthålla det organisatoriska minnet.

Löfström berömmer Justitieministeriet för att ha formaliserat kontakten med Åland som en del av Ålandsstrategin, men han efterlyser fler aftonskolor, fler kontaktgrupper och att alla finländska ministrar ska ha som mål att besöka Åland varje mandatperiod.

Vikten av dialog

President Tarja Halonen lyfte fram autonomin som ett levande förhållande.

– Att åstadkomma förändring är aldrig lätt, men ett system som aldrig förändras hotar att stelna. Därför uppmanar jag parterna i dialogen att upprätthålla en konstruktiv och levande dialog för Ålands bästa.

Anna-Maja Henriksson, Ålandsminister, inleder med ett citat om havet av Anni Blomqvist och hon konstaterar att den som är omgiven av havet får en djupt rotad vilja att gå sin egen väg och göra på eget sätt.

– Ålänningar är ett egensinnigt folk som är vana vid att det stormar från alla håll, likaså är åländska politiker vana att samarbeta med olika riksregeringar.

– Ålänningar ger sig inte i första taget och det är en egenskap att hylla och ta vara på. Med glimten i ögat kan jag säga att min roll som Ålandsminister inte är den lättaste.

Hon kontrar ändå snabbt med att säga att hon finner sitt arbete intressant och spännande och att hon uppskattar den åländska stoltheten, ärligheten och rättframheten.

Anna-Maja Henriksson menar att självstyrelsen kräver ständig dialog, vilja att förhandla och respekt för varandra.

– Vi kan vara stolta att vi kommit så här långt på den gemensamma färden.

Henriksson kommenterade likaså den pågående självstyrelserevisionen.

– Nu är vi inne i en viktig fas för att förhandla om återstående frågor. Jag vill tro att det finns förutsättningar att lyckas. Om viljan finns, så finns det också en lösning. Självstyrelsen har utvecklats och överlevt i hundra år, låt oss se till att vi fortsätter på den vägen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning