Henrik Wickström vill se över lönerna i småbarnspedagogiken

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill höja barnträdgårdslärarnas löner. Bild: SFP/Pressfoto

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill höja barnträdgårdslärarnas löner, men preciserar inte hur stort lönelyft som behövs för att åtgärda bristen på personal.

– Barnträdgårdslärarna gör ett viktigt jobb. Vi måste se till att lönen står bättre i balans med de krav som arbetsuppgifterna har, säger Henrik Wickström.

Hur mycket ska lönerna höjas?

– Det kan jag inte säga eftersom varje enskild kommun fattar sina egna beslut om lönenivåerna.

Hur ska löneförhöjningarna finansieras?

– Kommunerna har väldigt trängd ekonomi just nu och de kan inte pressas på ytterligare utgifter. Vi måste se över statsandelarna.

Enligt Wickström har hans egen hemkommun Ingå höjt lönerna inom småbarnspedagogiken för flera år sedan, vilket har löst en stor del av personalbristen i kommunen.

– Vi har en väldigt hög andel behöriga småbarnspedagoger och mig veterligen inga större rekryteringsproblem, säger han.

Situationen i närliggande kommuner i Mellannyland är inte lika god. Det råder för närvarande en akut brist på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen.

– De signaler som hörs från småbarnspedagogiken på vissa orter är oroväckande. Det är viktigt att barnen har möjlighet till behörig personal och en trivsam miljö.

SFP:s familjepolitiska program har som målsättning att Finland ska vara världens barnvänligaste land.

– Vi måste se till att det även i framtiden ska vara lockande att arbeta som barnträdgårdslärare. Det är viktigt att man tillsammans med utbildningsanordnarna funderar på hur man får fler unga att välja den här branschen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning