Henrik Ramm-Schmidt: På autonoma fartyg finns ingen som håller utkik

Henrik Ramm-Schmidt, vd på företaget Fleetrange, och forskare Tuomo Malkamäki från Geodatacentralen på Tallink Megastars moderna kommandobrygga. Bild: Niklas Tallqvist

Att samla in data från många olika källor och analysera informationen med hjälp av artificiell intelligens, kan vara ett sätt att öka säkerheten till havs. Ett forskningsprojekt pågår just nu ombord på Tallinks Megastar.

En krock med en oljetanker är det största hotet i fartygstrafiken ute på Finska viken, såväl ur mänsklig som miljömässig som ekonomisk synvinkel. Nära land är riskscenariot en grundstötning eller kroc...