Henrik Jansson blir ny naturtjänstdirektör vid Forststyrelsen

Henrik Jansson är Fortstyrelsens nya naturtjänstdirektör. Bild: Jari Kostet/Fortstyrelsen

Sammanlagt sökte 22 personer tjänsten som naturtjänstdirektör vid Fortstyrelsen.

Statsrådet har utnämnt Henrik Jansson till ny naturtjänstdirektör vid Forststyrelsen. Han har valts till posten för tiden 1.2.2021–31.1.2026.

Jansson är filosofie magister och har sedan 2006 arbetat på Forststyrelsens enhet för naturtjänster. Bland annat har han arbetar med naturvård, kulturarv och användning av naturen för rekreation. De tre senaste åren har han dessutom lett den regionala enheten Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster.

Tjänsten som naturtjänstdirektör söktes av 22 personer.

Forststyrelsens enhet för naturtjänster ansvarar för såväl skötsel som användning av Finlands naturskyddsområden, rekreationstjänster och Forststyrelsens övriga offentliga förvaltningsuppgifter. Naturtjänstdirektörens uppgift är att leda och utveckla verksamheten vid enheten, och att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning