Henrik Huldén får Barbara Helsingius-priset

Henrik Huldén får Barbara Helsingius-priset 2020. Bild: H. Victorzon

Barbara Helsingius-priset delas ut vartannat år av Visans Vänner i Helsingfors och går i år till Henrik Huldén.

Henrik Huldén är visartist, versdiktare, författare och mångsysslare inom kultur och beskrivs i ett pressmeddelande som en av den finlandssvenska visans främsta ambassadörer, en oersättlig idéspruta och nydanare med ett unikt kontaktnät över hela Norden. Han har varit engagerad inom Visans Vänner sedan 1970-talet och även verkat som ordförande. Till hans senaste initiativ hör inköpet av "Visbuss-75", en gammal folkabuss för nya visturnéer.

Barbara Helsingius-priset delas ut vartannat år av Visans Vänner i Helsingfors till en finländsk visartist, visaktivist eller visgrupp som genom sin aktivitet bidrar till att öka intresset för viskonst i nordisk tradition och samtidigt gynnar föreningens syften. Priset består av ett bidrag till en viskonsert som pristagaren själv får planera.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning