Hemvården omyndigförklarar hemmaboende seniorer

Det är som om hemsjukvården skulle räkna med att det går att bete sig som om kunderna vore omyndigförklarade och utan egen integritet eller vilja.

Jag har en mamma som är över 80 och som bor ensam. Yngsta barnbarnet hjälper henne på distans med näträkningar och matbeställningar och så gjorde vi redan före coronan. Hon har städhjälp två gånger i månaden, medicinerna via hemsjukvårdsbesök varje fredag och en hårtvättare varje söndag. Behöver hon susa i väg till ögonläkaren eller tandläkaren eller labbet fixar hon det helt själv, beställer sin sjukvårdstaxi och "gör staden".

Hon följer med politiken och världsläget och sin egen hälsa. Hon märker mycket väl om apoteksleveranserna via hemsjukvården trasslat till medicindoserna. Det har till och med varit ett inslag och intervju med henne på Yles nät om brister i den kommunala seniorvården i östra Helsingfors ("Alla piller låg i samma påse" 25.4.2019, Yle Huvudstadsregionen).

En gång fick hon någon annans penicillin. En annan gång kom allt odoserat i samma påse för att apoteket konkurrensutsattes och det billigare betjäningsalternativet längre bort vann.

Det som stör mig är tendenserna att sopa undan de misstag hemsjukvården gör med hemmaboende seniorer. Hellre prickas åldringen som besvärlig eller virrig för att hen inte gapar och sväljer allt. Senaste incidenten är att coronaperioden förde med sig en läkare från hemsjukvården, något hon frågat efter i flera år, men alltid fått svaret att hemvården inte har någon hemläkare, hon måste åka till hälsocentralen). Hon är överraskad, men tacksam. Och så anförtror hon åt läkaren att "det här är ju en trevlig överraskning med tanke på att hemsjukvården hela tiden sagt att det inte finns läkare som kommer hem till oss äldre".

Och gissa vad hemsjukvårdaren som står bredvid då svarar? Jo "vad är det för tjafs, sånt prat stämmer inte alls". Man riktigt hör hur hen är van att undervärdera seniorer, flyta över och definiera dem som barn, fast korkade.

Följande incident och den färskaste är att min mor som en blixt från klar himmel levereras medicin mot nedstämdhet. Varför hon får den måste hon själv utläsa ur bipackssedeln som hemsjukvården först tagit bort, men sedan ger åt henne då hon kräver att få den. Hon uppmanar också hemsjukvården att ge henne läkarens senaste utlåtande, men får som svar att hon inte får ta del av den.

Vad är nu detta? Låter mera som tvångsvård än smidig seniorvård av myndiga och självgående äldre människor. Det är som om hemsjukvården skulle räkna med att det går att bete sig som om kunderna vore omyndigförklarade och utan egen integritet eller vilja.

Om hemsjukvården vill vårda min mamma på bästa sätt måste de ju bygga ett förtroende och visa sig värdiga hennes tillit i stället för att förbigå hennes initiativ, frågor och funderingar. Har man inte varit sjuk förut så blir man väl annars sjuk senast då man behandlas som ett viljelöst objekt som medicineras utan hänsyn till grundläggande självbestämmanderätt. Äldre personer på institution har det förmodligen minst lika jävligt. Eller värre.

Min fråga är – vems nytta är det att seniorer inte blir informerade? Vem är det som vill utöva ett så oinskränkt inflytande utan yttre kontroll? Det måste finnas transparens i besluten. Övermedicinering och felmedicinering av seniorer riskerar annars bli en oifrågasatt del av vardagen, en oavslöjad dödsmaskin i vår omedelbara närhet.

Monika Pensar, anhörig, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning