Hemstaden betyder allt för Laura Kolbe

Kommunalpolitiken är sällan antingen eller, säger Laura Kolbe som vill vara hela stadens borgmästare. Bild: Leif Weckström

Få har så bra insyn i lokalpolitik som Laura Kolbe. Men det är inte främst därför som hon vill bli borgmästare i Helsingfors.

– Det var ganska lågt och populistiskt. Centern har historiskt sett gjort mycket gott för huvudstaden säger Kolbe med hänvisning till en debatt dagen innan den här intervjun som Helsingin Sanomat ordnade med borgmästarkandidaterna i de tre största partierna Samlingspartiet, De gröna och SDP.

Enligt Jan Vapaavuori, Anni Sinnemäki och Tuula Haatainen är Centern ett parti som strävar bakåt, som inte förstår varför folk flyttar till städerna och varför den utvecklingen behöver stödas.

Det har förstås hunnit rinna mycket vatten under broarna men för att förstå den kritiken och kanske särskilt partiets utspel om flygplatsen i Malm, som statsminister Juha Sipilä vill bevara, måste man gräva lite i arkivet.

I december 2006 meddelade Centerns dåvarande vice ordförande och stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors Mari Kiviniemi att hon "ger sitt fulla stöd för Helsingfors plan att använda delar av Sibbo till bostadsbyggande".

– Inkorporeringen gynnar såväl huvudstadsregionens som hela Finlands konkurrenskraft, sade Kiviniemi till FNB. Hon hoppades på snabba beslut i frågan.

Partiordförande Matti Vanhanen hade redan tidigare gjort tummen upp för Helsingfors planer.

Det skulle byggas bostäder för upp till 70 000 invånare i det inkorporerade området. HBL besökte åkrarna nyligen. Åkrarna är fortfarande åkrar.

Min stad

Laura Kolbe älskar Helsingfors. Det är en bra stad som kan bli ännu bättre, säger hon. Det är därför hon vill bli borgmästare. Kolbe vill utveckla stadsbornas möjligheter att delta i beslut som berör dem. Tidigare försök med diskussioner, paneler, utredningar och workshoppar har alla mer eller mindre misslyckats. Många som deltagit känner att det inte spelar roll om de tycker till, tjänstemännen och politikerna gör ändå som de vill.

Å andra sidan kan man inte alltid få som man vill, varken som väljare eller beslutsfattare.

– Politik är att förhandla och kompromissa. Jag är en duktig förhandlare, säger Laura Kolbe när jag ber henne berätta varför just hon är bäst som huvudstadens nya ansikte utåt.

Hon gick med i politiken nästan av en pliktkänsla.

– På sjuttiotalet skulle akademiker absolut inte blanda sig i politik men det där ändrades ju. Jag och många forskarkolleger tyckte att det är just det som vi ska göra.

En bidragande orsak var intresset för politik – Laura Kolbe har forskat i kommunalpolitiken i Helsingfors efter kriget. Hon kan sin hemstad. Det märks också i stadsfullmäktige där hon varit medlem i tre valperioder. Oavsett ämne innehåller många inlägg en historisk tillbakablick.

– Helsingfors är min stad. Jag tycker om den, jag känner den för jag har bott här hela mitt liv och jag har arbetat för staden i flera årtionden.

Att partiet blev Centern handlar om att vara i mitten och om att medla. Det som Kolbe säger är hennes grej.

Aura är förebilden

Framtidens Helsingfors är öppen och välkomnande, enligt Laura Kolbe.

– Våra tjänstemän är kunniga och politikerna likaså men vi har fortfarande en lite unken förvaltningskultur som behöver luckras upp.

Hon vill utveckla de digitala tjänsterna och den vägen engagera fler stadsbor i beslut som berör dem. Kolbe påminner att morgondagens stadsfullmäktige har mera tid för friskvård – kultur, utbildning och fritid när social- och hälsovården överförs på landskapen.

Hurdana är dina chanser i borgmästarvalet?

– Minns att Teuvo Aura, bankdirektören som representerade de frisinnade på 1950-talet som var en mycket liten grupp i fullmäktige, blev kompromissen som byggde broar mellan de borgerliga och arbetarrörelsen. Han var duktig först som förtroendevald och sedan som stadsdirektör. Så nog finns det en chans.

– Det är mycket populism i luften, om vi säger så. Jag upplever att jag är dagens kompromiss, den som bygger broar. Teuvo Aura är min stora förebild.

Det här lovar Laura Kolbe – se videon och läs mera på HBL:fi!

Vad anser du om planen att bygga en stormoské?

– När någon kommer med förslag så utreder vi frågan. Sådan är traditionen i Helsingfors. Också det här ska utredas så bra som möjligt. Vi ska kolla att bakgrunden är sund och att det går att förverkliga. Sedan tar vi ett politiskt beslut.

Hur många gågator ska det finnas i Helsingfors?

– Antalet är oviktigt men när vi bygger nytt och fräschar upp gammalt ska vi se till att servicen är nära och lättillgänglig och att vi prioriterar gågator. Hela planeringsprocessen måste ses över så att vi kan utgå från fotgängare och cyklister och kollektivtrafik.

Vad tycker du om trängselavgifter?

– Erfarenheterna i grannhuvudstäderna är goda så kanske vi kan göra försök i rusningstid. Vi har ju problem med trängseln här på Helsingforsudden. Jag är varken för eller emot.

Vad tycker du om skolelevernas självständighetsbal?

– Oj, det är en fin tradition som jag skulle fortsätta med. Vi borde ha flera fester!

Varför har du gått med i politiken?

– I min ungdom var jag närmast fientlig till partipolitik men sedan forskade jag bland annat i efterkrigstidens Helsingforspolitik. Småningom insåg jag att jag borde utnyttja min utbildning och bakgrund och delta. Jag ångrar inget!

Borde staden erbjuda gratis småbarnspedagogik?

– Ingenting är gratis i den här staden, någon betalar alltid. Kanske borde vi kolla hur daghemmen används, utgå från föräldrarnas behov och överlag vara mer flexibla.

Hur ska staden ta hand om det ökande antalet äldre som inte klarar sig ensamma?

– Det här är ett stort problem. Medborgarorganisationerna är tack och lov aktiva men förstås, den offentliga förvaltningen måste känna sitt ansvar.

I mars 2016 tog Helsingfors stadsfullmäktige ett beslut om att staden från och med juni 2017 ska ha en borgmästare och fyra biträdande borgmästare. De ersätter stadsdirektörerna och biträdande stadsdirektörerna.

Förändringarna har motiverats med demokratiska argument. Borgmästarna väljs utifrån hur stort det politiska stödet är. Deras mandatperiod är fyra år. Stadsdirektörerna har varit tjänstemän med perioder på sju år.

Borgmästaren väljs av stadsfullmäktige i juni.

Kommunalvalet avgörs den 9 april.

VEM OCH VAD

Namn: Laura Kolbe, historiker och professor, ställer upp för Centern i kommunalvalet i Helsingfors.

Ålder: 60 år den 9 september 2017.

Bor: Kronohagen.

Familj: Gift, två barn.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning