Hem och skola förnyade sin tidning

Från en sladdrig tabloid till en stilig tidskrift – så kan man beskriva förnyelsen av tidningen Hem & skola. Årets första nummer är ett digert magasin, fylld med såväl aktuella artiklar som massor av annonser.

Tidningen Hem & skola har genomgått en layoutreform. Från att tidigare ha varit en tabloidtidning på 16–20 sidor, tryckt på tidningspapper, är det första numret som utkom i år ett till formatet klart mindre men tjockare magasin på 36 sidor, tryckt på stadigt papper.

– Det nya formatet är ett enormt lyft för tidningen, papperskvaliteten är så mycket bättre nu och tidningen ser elegant ut. Tanken är att läsarna ska komma tillbaka till tidningen, inte slänga bort den likt en dagstidning efter att ha bläddrat igenom den ett första varv, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk vid Förbundet Hem och Skola.

Tidningen är förbundets viktigaste språkrör och utgör kontakten med medlemmarna, alltså föräldrarna till de barn som går i svenska skolor i Finland.

– Vår grundidé är att föräldrar kan påverka barnens skolframgång genom att aktivt delta i skolarbetet. Med hjälp av tidningen ger vi exempel på hur det här fungerar i praktiken.

Elever bär hem tidningen

Förbundet har inga personmedlemmar, utan det är föräldraföreningarna vid olika skolor som är medlemmar. Därför finns det inget medlemsregister och därmed inte heller några gatuadresser att posta tidningen till. Distributionen sker i stället till skolorna, där lärarna delar ut tidningen till varje elev, som i sin tur ska bära hem den till sina föräldrar.

– Distributionen av tidningen är en jättestor utgift, då vi skickar buntar med tidningar per post till skolorna. Och postkostnaderna är höga i det här landet, så jag bävar för hur stor den första räkningen blir, säger Romantschuk, som ännu inte vet hur mycket designförnyelsen kommer att kosta.

Enligt en utredning som förbundet lät göra för ett par år sedan uppskattar läsarna innehållet i tidningen. Nu var det dags att göra något åt utseendet. Tidningen har sedan ett drygt år tillbaka en ny redaktör, Malin Wikström, och idén till förnyelsen var delvis hennes idé.

– Jag har ända sedan starten tänkt att ett lite tjockare magasin passar bättre än en tunn tabloid, som lätt försvinner i skolelevens ryggsäck. Innehållet gör sig också bättre i ett magasin, då vi ju inte skriver om dagsaktuella händelser, säger Wikström.

Magasinformatet ställer dock större krav på innehållet.

– De visuella elementen blir viktigare nu, vi måste satsa mera på foton och bilder. Men resultatet av förnyelsen blev bra, jag har redan fått en hel del positiv feedback, säger Wikström, och påminner att föräldrar gärna få höra av sig om vilka slags texter de vill läsa.

Nytt för i år blir också ett helt nummer med fokus på daghem, då det ena av höstterminens två tidningar görs för de nya medlemsföreningarna i daghem. Det har i två års tid varit möjligt för daghemmens föräldraföreningar att ansluta sig till förbundet och drygt femtio föreningar har gjort det.

Förutom den tryckta tidningen finns också en nätversion av tidningen, där samtliga artiklar publiceras. Trots de höga distributionskostnaderna vill Romantschuk inte slopa papperstidningen och helt övergå till en elektronisk tidning.

– Många tidskrifter väljer den vägen, men för oss är papperstidningen viktig.

Det är layoutare Pia Ahlberg som har givit Tidningen Hem & skola dess nya utseende.

Fakta

Tidningen Hem & Skola

Tidskriften utges av Förbundet Hem och Skola i Finland och riktar sig till föräldrar med barn i svenskspråkig skola.

Utkommer med fyra nummer per år och upplagan är 36 000 exemplar, vilket gör den till näst största svenska tidskriften i Finland.

Distribueras via skolorna till elever, som förväntas bära hem tidningen i ryggsäcken till läsarna, alltså föräldrarna.

Förbundet har 275 medlemsföreningar runtom i Svenskfinland, av vilka drygt 50 är daghem och resten skolor.

Tidningen finns också på nätet på www.hemochskola.fi.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00