Hem och Skola: Föräldrar känner sig inte delaktiga i skolan

Bild: Mostphotos

Föräldrarna känner sig inte delaktiga i skolans verksamhet, framkommer i resultaten av Förbundet Hem och Skolas nyaste föräldrabarometer som publicerades inför skolstarten.

Enligt barometern, vars syfte är att samla in erfarenheter och synpunkter om barnens skolgång av föräldrar till barn som går i svenskspråkig skola i Finland, upplever hälften av föräldrarna bland annat att skolan inte involverat dem i värdegrundsdiskussioner. En fjärdedel av föräldrarna som deltog i undersökningen svarade att de inte vet om de har involverats. Lärarna upplever däremot att de har involverat föräldrarna.

Den nya läroplanen som tas i bruk i höst betonar starkt både elevernas och föräldrarnas rätt att vara delaktiga i planeringen och utvärderingen av verksamheten i skolan. Resultaten i föräldrabarometern och lärarbarometern som gjordes i fjol, visar att föräldrar och lärare upplever delaktigheten olika.

Trots att resultaten av lärarbarometern visar att lärare upplever att de inbjuder föräldrar till delaktighet, säger majoriteten av föräldrarna att de inte känner så stor delaktighet i skolans arbete och vardag.

Förbundet konstaterar i ett pressmeddelande att det är viktigt att varje skola ser över sina rutiner när det gäller föräldramedverkan eftersom föräldrars delaktighet i sitt barns skolgång har en avgörande betydelse för hur barnet trivs och klarar sig i skolan.

– Själv upplever jag att mina barn sett det som positivt att vi som föräldrar engagerat oss i skolans vardag, säger förbundsordförande Anders Adlercreutz, som själv är pappa till fem barn, i ett pressmeddelande.

Delaktighet innebär inte endast information utan en aktiv dialog där också hemmets åsikter och värderingar beaktas, säger förbundet i pressmeddelandet.

Föräldrabarometern förverkligades för andra gången av Förbundet Hem och Skola. 2146 svar av föräldrar samlades in i oktober-november i fjol och analyserades under våren 2016 av forskaren Ritva Mertaniemi vid Åbo Akademi i Vasa.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning