Helt bostadshus försvinner på Mannerheimvägen – mitt emot Folkhälsanhuset

En illustration som visar hur det nya bostadshuset på Mannerheimvägen ser ut. Bild: Skanska

Ett höghus med 42 nya bostäder byggs snart mitt emot Folkhälsanhuset i Brunakärr. Men först ska det nuvarande huset från 1952 rivas.

Juha Laaksonen, chef för projektutveckling på Skanska, säger att rivningsarbetet startat invändigt i byggnaden, som har adressen Mannerheimvägen 162. Själva stommen av huset, som en gång beboddes av de sjukskötare som jobbade på det intilliggande militärsjukhuset Tilkka, rivs i början av juni.

Försvaret har också inkvarterat sin personal i bostäderna, men de senaste åren har byggnaden stått tom.

Enligt Helsingfors stadsmuseum har huset både ett historiskt och arkitektoniskt värde eftersom det kan räknas till det samtida byggnadsbeståndet i Brunakärr. Men huset är inte skyddat.

– I samband med detaljplaneringen gjorde vi ett flertal utredningar i samråd med stadsmuseet om hur den gamla byggnaden kunde användas. På grund av att det är ett hus med små tjänstebostäder där hälften av bostäderna öppnar sig mot Mannerheimvägen som har hög bullernivå skulle det ha varit så gott som omöjligt att planera bostäder där normen för ljudnivån inomhus skulle ha uppfyllts, säger Marina Fogdell, arkitekt på Helsingfors stad.

Enligt henne behöver bostäder i hus som vetter mot en bullrig gata planeras så att varje bostad också har rum mot en tystare sida, som exempelvis mot gården.

– Dessutom var stommen på huset väldigt smal. Det hade varit svårt att få in familjebostäder. Det hade krävt total ombyggnad av interiören, inklusive trapphus.

Staden undersökte även om det hade gått att göra en tillbyggnad som kompletterade det existerande huset.

– Tillsammans med stadsmuseet kom vi till den slutsatsen att byggnaden kunde rivas.

Det gamla soldatsjukhuset Tilkka, som i dag inhyser flera privata företag, som ett äldreboende, ett kirurgiskt sjukhus och en tandläkarstation, är däremot skyddat. Organisationen Docomomo räknar sjukhusbyggnaden i funkisstil, vars första del stod klar 1936, som betydande modern finsk arkitektur.

Det nya bostadshuset på Mannerheimvägen blir flera våningar högre än det nuvarande som har sex våningar. Bostäderna mäter allt från 27 kvadrat (ettor) till 123 kvadrat. Det är frågan om en enda bostad högst upp med en balkong och två franska terrasser.

Varje bostad kommer antingen att ha en balkong eller en terrass på marknivå. Det nya huset väntas vara klart 2022.

Tilkka, som syns bakom det blommande trädet, hör till Finlands arkitektoniska funkispärlor. Huset med personalbostäder som rivs ligger bara ett stenkast bort. Bild: Evy Nickström/HBL-arkiv

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning