Helsingforspolitiker: Röda fångars namn ska stå på massgraven

Massgraven och de rödas minnesmärke i Sandhamn ligger i ett militärområde.Bild: Lehtikuva/Pasi Autio

100 år efter inbördeskriget diskuterar stadsfullmäktige om röda krigsfångars namn kan stå på massgraven i Sandhamn.

1 318 människor som stred i inbördeskriget på de rödas sida och som dog i fångenskap i Helsingfors är begravda i Sandhamn, som till stora delar är ett militärområde. Enligt Yrjö Hakanens (FKP) förslag borde Helsingfors stad i alla fall förse minnesstenen med de dödas namn.

Hakanen trillade ur fullmäktige i kommunvalet våren 2017 men hans motion behandlades i stadshuset först på onsdagen.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens utlåtande. Nämnden anser att det som föreslås i motionen är värdefullt och viktigt. Samtidigt konstaterar nämnden att stadsmuseet inte har de resurser som behövs för ett så stort minnesprojekt. Projektet skulle kräva såväl forskningsresurser som digital kompetens.

– Dessutom ligger minnesmärket på ett för allmänheten stängt område som är svårt att nå. Målgruppen blir då mycket liten, anser stadsstyrelsen.

Styrelsens svar vägde lätt i fullmäktige som är stadens högsta beslutande organ. De förtroendevalda är så gott som eniga – det är skamligt att staden vaknar så sent. 72 av 85 politiker röstade för Veronika Honkasalos (VF) hemställningskläm, som i praktiken är en uppmaning till stadsstyrelsen som bör se till att det som Hakanen föreslår också kan förverkligas.

FAKTA

Hakanens motion

Ledamoten Yrjö Hakanen (FKP) och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska hedra minnet av dem som avled i Sveaborgs fångläger genom att lyfta fram deras namn vid massgraven i Sandhamn.

Detta kan göras exempelvis med ett digitalt minnesmärke som utarbetas av stadsmuseet och försvarsmakten tillsammans. I motionen föreslås även en eventuell digital karttjänst. I den tjänsten ska man berätta om händelser och minnesplatser med anknytning till Helsingfors historia 1918.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00