Helsingforspolitiker: Röda fångars namn ska stå på massgraven

Massgraven och de rödas minnesmärke i Sandhamn ligger i ett militärområde. Bild: Lehtikuva/Pasi Autio

100 år efter inbördeskriget diskuterar stadsfullmäktige om röda krigsfångars namn kan stå på massgraven i Sandhamn.

1 318 människor som stred i inbördeskriget på de rödas sida och som dog i fångenskap i Helsingfors är begravda i Sandhamn, som till stora delar är ett militärområde. Enligt Yrjö Hakanens (FKP) förslag borde Helsingfors stad i alla fall förse minnesstenen med de dödas namn.

Hakanen trillade ur fullmäktige i kommunvalet våren 2017 men hans motion behandlades i stadshuset först på onsdagen.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens utlåtande. Nämnden anser att det som föreslås i motionen är värdefullt och viktigt. Samtidigt konstaterar nämnden att stadsmuseet inte har de resurser som behövs för ett så stort minnesprojekt. Projektet skulle kräva såväl forskningsresurser som digital kompetens.

– Dessutom ligger minnesmärket på ett för allmänheten stängt område som är svårt att nå. Målgruppen blir då mycket liten, anser stadsstyrelsen.

Styrelsens svar vägde lätt i fullmäktige som är stadens högsta beslutande organ. De förtroendevalda är så gott som eniga – det är skamligt att staden vaknar så sent. 72 av 85 politiker röstade för Veronika Honkasalos (VF) hemställningskläm, som i praktiken är en uppmaning till stadsstyrelsen som bör se till att det som Hakanen föreslår också kan förverkligas.

FAKTA

Hakanens motion

Ledamoten Yrjö Hakanen (FKP) och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska hedra minnet av dem som avled i Sveaborgs fångläger genom att lyfta fram deras namn vid massgraven i Sandhamn.

Detta kan göras exempelvis med ett digitalt minnesmärke som utarbetas av stadsmuseet och försvarsmakten tillsammans. I motionen föreslås även en eventuell digital karttjänst. I den tjänsten ska man berätta om händelser och minnesplatser med anknytning till Helsingfors historia 1918.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03