Helsingforspolisen får kritik för föredrag: "Rasistiska karikatyrer"

Papperslösa beskrivs som en somalier med tre fruar eller som en Estlandsryss som gillar alkohol under ett föredrag som utlänningspolisen i Helsingfors håller. Nu behandlar Polisstyrelsen en klagan om föreläsningen. Diskrimineringsombudsmannens byrå kommenterar att stordiabilderna som visades är "förvirrande".

En "estlandsrysk arbetare", "hetlevrad", "gillar alkohol". En "somalier med tre fruar". En irakisk asylsökande, "25 år i början av berättelsen, säger sig vara 16".

Så presenterades "dagens sju bröder" på stordior under ett föredrag som en kommissarie vid utlänningspolisen i Helsingfors höll. De sammanlagt sju fallen, eller bröderna, har namn ur Aleksis Kivis bok – förutom en kvinna som döpts till Aino. Hon bär hijab och under henne står det ord som "deltar inte i samhället utan är hemma", "familjevåld" samt "prostitution".

Seminariet ordnades på Aleksis Kivi-dagen av Helsingfors stad och Helsingforspolisen. Temat var papperslösa och rubriken "Försvunna i Helsingfors". Inbjudna var bland annat myndigheter och frivilligorganisationer.

Mirka Seppälä var en av dem som var på plats på tisdagen. Hon är ordförande för stödföreningen för asylsökande och projektchef för nätverket för heminkvartering.

Hon reagerade starkt på texten och bilderna på stordiorna, har delat foton på dem i sociala medier och också gjort en klagan till Polisstyrelsen och riksdagens justitieombudsman.

– De är helt klart rasistiska och stereotypiska karikatyrer, säger hon.

Det motstridiga är, enligt henne, att kommissarie Heli Aaltonen som höll presentationen strax innan hade talat om att etnisk profilering är förbjudet och att polisen inte sysslar med det. Etnisk profilering innebär att man använder kriterier som baserar sig etnisk tillhörighet eller förmodad sådan, till exempel att en person utsätts för åtgärder på grund av sin hudfärg, etnicitet, religion eller språk.

– Att polisen så synligt och flagrant utan att problematisera gjorde en sådan presentation visar hur alltigenom fördomsfull polisen som organisation är, säger Mirka Seppälä.

"Godkänner inte diskriminering"

Kopplingen till Aleksis Kivis roman Sju bröder var enligt Mirka Seppälä svår att förstå under föredraget. Det är ändå den som kommissarie Heli Aaltonen vid utlänningspolisen i Helsingfors hänvisar till när HBL når henne. Efter att bilderna spreds i sociala medier har de uppmärksammats stort.

Heli Aaltonen säger att stordiorna "helt lösryckt är slängda ut i offentligheten" och betonar att hon höll en inledning om utlänningskontroll och lagstiftning.

– Jag sade väldigt tydligt att vi inte godkänner etnisk profilering. Vi godkänner inte att någon diskrimineras utifrån ras, hudfärg, kön eller på något annat sätt.

Om stordiorna säger hon att hon betonade att de inte handlar om enskilda fall eller nationaliteter, och att karaktärsdragen är "direkt ur Aleksis Kivis verk". Avsikten är enligt henne att visa på ärendet som finns bakom varje broder.

– Jag försökte under hela föredraget ta fram att jag inte vill vara rasistisk och att de här exemplen på inget sätt har att göra med vissa nationaliteter eller personer och att de inte är stereotypier, utan det är fall som har kommit fram i samband med vår övervakning.

Om man har behov att betona att det inte är ens avsikt att vara rasist, kan man då tänka att presentationssättet inte är så lyckat?

– Det är väldigt svårt att berätta om fallen helt anonymt så att lyssnaren förstår det. Jag försökte göra det tydligt genom det sakinnehåll jag tar fram. Och därför betonade jag det så att ingen skulle blir sårad.

Kunde budskapet ha gått bättre fram utan Aleksis Kivi-karaktärsdragen?

– Säkert hade föredraget varit helt annorlunda om jag hade vetat vad som kommer. Men det var Aleksis Kivi-dagen och därför blev det de här sju olika fallen.

Kan du förstå att man kan tolka det som att ni tar fram stereotypier?

– När man publicerar sådant som är helt taget ur sin kontext kan jag förstå att det tolkas så. Men jag försökte enligt mig mycket klart föra fram att jag på inget sätt vill profilera någon, att det här inte är stereotypier. Man ville kanske inte förstå mitt budskap.

Hon beklagar att somliga blivit sårade, och att det inte varit hennes avsikt. Mirka Seppälä kontrar med att hon inte blivit sårad, utan att hon anser att det handlar om ren rasism.

"Inte lösts helt"

På Twitter skrev Helsingforspolisen på tisdagen att man "på inget sätt vill förstärka rasistiska stereotypier". Efter att Polisstyrelsen meddelat att den behandlar klagan om föredraget, skriver Helsingforspolisen att man beklagar det inträffade och beaktar kritiken och ska "fokusera på temat i framtiden".

En rapport som publicerades i våras visar att bland annat polisen och väktare använder etnisk profilering. Tidigare har tidskriften Long Play rapporterat om en hemlig Facebookgrupp med ungefär 3 000 poliser där öppet rasistiska diskussioner har förts.

HBL ber diskrimineringsombudsmannens byrå kommentera stordiorna och föredraget som Heli Aaltonen höll. Byråchef Rainer Hiltunen säger att ingen från myndigheten deltagit i seminariet, men att det finns personer som har varit i kontakt med honom. Han har också sett materialet.

– Bilderna är förvirrande. De består av karikatyrer av etniska minoriteter. Om man presenterar karikatyrer är det stor risk att man förstärker stereotypier och de här riskerna har, enligt det som deltagare i seminariet sagt, förverkligats.

Hiltunen för fram att polisen rätt ofta kritiseras för sin utlänningsövervakning, för att den inte skulle basera sig på fakta utan på fördomar och föreställningar, medan polisen har svarat att det inte stämmer.

– Nu verkar det som att presentationen har minskat förtroendet i stället för att förstärka det, säger Hiltunen.

Enligt Rainer Hiltunen har diskrimineringsombudsmannen under många år utbildat polisen i frågor kring utlänningsövervakningen. Han säger att parterna oftast har samsyn om att det är förbjudet med etnisk profilering. Ändå dyker det emellanåt upp kommentarer och fall som visar på "att en del av övervakningen ändå inte är baserad på godkända metoder".

– Det är ett av de långvarigaste projekten vi har. Det berättar också att frågan inte har kunnat lösas helt.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39