Helsingforsföretag testar sex timmars arbetsdag – Professor: "Kortare arbetstid ingen utopi"

Vd Noora Wuolanne på Vapa Media tror på att produktiviteten kan höjas med kortare arbetstid, då de anställda får mer tid för sådant som inspirerar dem. Bild: Cata Portin

Vad skulle du göra med en extra timme om dagen? Om arbetsdagen var, säg, sju timmar lång i stället för åtta? Det är ingen utopi på sikt, menar professorn, medan näringslivet slår på varningsljusen: riktningen är fel. På marknadsföringsbyrån Vapa Media planerar man införa sextimmarsdagar på försök.

I Vapa Medias lokaler i hjärtat av Helsingfors är det glest mellan huvudena då många jobbar hemma. "Servicecentralen" som tidigare var chefernas rum står tom, liksom rummen som lånat namn av stadsdela...