Helsingforsbiskop döms för bokföringsbrott – publiciteten har varit orimlig, anser rätten

Biskop Teemu Laajasalo har varit grovt oaktsam men får straffreducering på grund av orimligt omfattande publicitet, enligt Helsingfors tingsrätt. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors, döms till böter för bokföringsbrott av oaktsamhet. Tingsrätten sänker bötesbeloppet med nästan hälften på grund av den skadliga publicitet som Laajasalo fått.

Teemu Laajasalo är sedan 2017 biskop i Helsingfors stift. Han har drivit aktiebolaget TL Opetus, och gjorde enligt Helsingfors tingsrätt sig skyldig till bokföringsbrott av oaktsamhet åren 2014–2017 i den positionen.

Under tre bokslutsperioder försummade han att förse bokföraren med försäljningsfakturor och inköpsverifikat. Det ledde till att bolagets omsättning och resultat var för små. Han undertecknade inte heller boksluten som på så sätt inte gjordes upp.

Laajasalo var den enda personen med bestämmanderätt i bolaget.

Teemu Laajasalo har medgett sitt förfarande, men menar att det inträffade berodde på mänskligt misstag och att bokföringsbrottet var ringa. Han yrkade på att inte dömas för det.

Han hänvisade också till den stora publicitet som fallet fått och den skada han lidit av det. Enligt honom har det skrivits hundratals tidningsartiklar med anklagelser mot honom, också om andra misstankar. Många har senare visat sig vara ogrundade.

Bland annat har Teemu Laajasalos användning av kyrkans kreditkort väckt uppmärksamhet.

Helsingfors tingsrätt anser ändå i sin dom att Laajasalos försummelser varit grova och pågått en längre tid. Därmed har han gjort sig skyldig till bokföringsbrott av oaktsamhet.

Han döms till 20 dagsböter vilket ger ett totalt bötesbelopp på 1 620 euro.

Men Helsingfors tingsrätt går på försvarets linje och sänker straffet på grund av den omfattande publiciteten. Åklagaren hade yrkat på 35 dagsböter vilket också enligt tingsrätten är en rimlig påföljd.

"Den offentlighet som brottsmisstankarna som riktat sig mot Laajasalo har fått har nått orimliga proportioner", anser tingsrätten.

"Behandlingen av misstankarna i offentligheten har utan tvivel haft andra allvarliga och betydande påföljder för Laajasalos liv."

Domen har inte vunnit laga kraft.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning