Helsingforsbarn ska få läsa språk redan i ettan

Utomhusskola. Klasserna 2a ja 2b i den svenska skolan i S:t Karins läste matematik ute på skolgården den 10 maj. Skolan beslöt att för maj månad flytta undervisningen utomhus på grund av inneluftsproblemen i skolhuset.Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Helsingfors tidigarelägger språkundervisningen i grundskolorna, och redan i höst kan det bli möjligt att börja läsa språk redan i ettan.

I budgeten för nästa år ingår ett tilläggsanslag på 40 miljoner för utbildningssektorn, som ska ge rum också för tidigare språkundervisning. Enligt den nya stadsstrategin ska språkundervisningen inledas redan i första klass i grundskolan.

På svenskt håll tidigarelades undervisningen i A1-språket redan i fjol, då eleverna började läsa finska på tvåan. I de svenska skolorna är A1-språket finska och modersmålsinriktad finska.

I de flesta finska skolorna har A1-språket hittills inletts i årskurs tre. Från hösten föreslås det bli möjligt att börja redan i ettan. Tre av fyra finska elever läser engelska som första språk, medan drygt fyra procent läser svenska som första språk.

Enligt utbildningsverkets uträkning från i våras skulle språkundervisning redan från ettan i de finsk- och svenskspråkiga skolorna kosta staden 2,5 miljoner euro per år. Ettornas skolveckor skulle förlängas till minst 21 veckotimmar.

Så lyckas du vid köp av däck

Här är Euromasters tipslista med fem punkter. 15.10.2018 - 10.18