Helsingforsbarn ska få läsa språk redan i ettan

Utomhusskola. Klasserna 2a ja 2b i den svenska skolan i S:t Karins läste matematik ute på skolgården den 10 maj. Skolan beslöt att för maj månad flytta undervisningen utomhus på grund av inneluftsproblemen i skolhuset.Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Helsingfors tidigarelägger språkundervisningen i grundskolorna, och redan i höst kan det bli möjligt att börja läsa språk redan i ettan.

I budgeten för nästa år ingår ett tilläggsanslag på 40 miljoner för utbildningssektorn, som ska ge rum också för tidigare språkundervisning. Enligt den nya stadsstrategin ska språkundervisningen inledas redan i första klass i grundskolan.

På svenskt håll tidigarelades undervisningen i A1-språket redan i fjol, då eleverna började läsa finska på tvåan. I de svenska skolorna är A1-språket finska och modersmålsinriktad finska.

I de flesta finska skolorna har A1-språket hittills inletts i årskurs tre. Från hösten föreslås det bli möjligt att börja redan i ettan. Tre av fyra finska elever läser engelska som första språk, medan drygt fyra procent läser svenska som första språk.

Enligt utbildningsverkets uträkning från i våras skulle språkundervisning redan från ettan i de finsk- och svenskspråkiga skolorna kosta staden 2,5 miljoner euro per år. Ettornas skolveckor skulle förlängas till minst 21 veckotimmar.