Helsingforsaren Kasper Rautalinko vill ge ungdomarna starkare röst

Helsingfors har sedan tidigare råd för äldre stadsbor och funktionshindrade. Kasper Rautalinko vill vara med i nya ungdomsrådet. Bild: Leif Weckström

Det handlar om makt och kanske även pengar att säga till om. Kasper Rautalinko vill vara med i nya ungdomsrådet.

Tiotals Helsingforsunga ställer upp i valet till ungdomsrådet som börjar sitt arbete efter årsskiftet.

– Politikerna hör ofta olika sakkunniga innan de fattar beslut, så varför inte oss unga?

Kasper Rautalinko (Saml), har en poäng. Om staden byggs för framtiden så är det väl uttryckligen för dem som är unga i dag? Varför skulle de inte få tycka till nu?

Ungdomsrådets nuvarande ordförande Jim Koskinen understryker det nya i ett pressmeddelande:

– EU-valet, presidentvalet, riksdagsvalet och kommunvalet. Får vi minderåriga rösta i dem? Nej, det får vi inte. Därför är det väldigt viktigt att alla Helsingforsungdomar går för att rösta i detta val på de fina kandidater som vill göra Helsingfors till en bättre plats för ungdomar, skriver Jim Koskinen och fortsätter:

– Ungdomar får äntligen vara med där beslut fattas.

Ungdomsrådet är en del av Krut (Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan) som till exempel ger möjlighet att ansöka om understöd för helt egna projekt. Helsingfors stad budgeterar årligen ett belopp för detta ändamål.

I år var summan ungefär 200 000 euro och den användes bland annat för material och videor mot mobbning och sexuellt ofredande samt främjande av elektronisk idrott.

Skillnaden mot förr är till exempel den att ungdomarna nu får sitta med på fostrans-och utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, social- och hälsovårdsnämndens och stadsmiljönämndens möten. Ungdomarna får delta i diskussionerna.

Läs Kaspers insändare i HBL i juli här: Det är dags att ungdomarna får konkreta påverkningsmöjligheter

– Ungdomsrådet är ett bra lag, vi kommer nog att klara detta, säger Kasper Rautalinko.

Själv bor han på Granö och går i skola på Drumsö. En bra sak, säger han, är att Krut och Ungdomsrådet ger deltagarna en möjlighet att träffa olika människor.

– Det är jätteskoj, vi kommer från olika bakgrunder och talar olika språk, säger Kasper Rautalinko.

Björn Månsson (t.h.) välkomnar Kasper Rautalinko och andra ungdomar i stadsfullmäktiges arbete. Bild: Leif Weckström

Välkommen med!

Björn Månsson (SFP) är en av de förtroendevalda som i stadshuset kommer att träffa ungdomarna. Han välkomnar dem.

– Jag hoppas att ungdomarna gör sig hörda och att de orkar sitta med på alla möten.

Åldern är den stora gemensamma nämnaren i Ungdomsrådet, men den politiska inriktningen saknar förstås inte betydelse. Rautalinko som har svenska som modersmål har valt att representera Samlingspartiet. Han är medlem i partiets ungdomssektion.

– Deras värderingar motsvarar mina. Företagarna och företagen är en av Finlands viktigaste resurser. De håller ekonomin i gång, gör Finland intressant och möjliggör upprätthållandet av välfärdsstaten, säger han.

Även för Nasima Razmyar är ungdomarna en viktig målgrupp. Helsingfors biträdande borgmästare med ansvar för kultur- och fritidssektorn träffar ofta ungdomsrådets medlemmar.

– Det är viktigt för mig. De unga kommer med goda förslag och ger direkt respons. Ungdomsrådets förslag har också lett till konkreta åtgärder. Ett av de viktigaste exemplen är sommarjobbssedeln som lanserades på de ungas initiativ för några år sedan, säger Razmyar.

Razmyar påminner att det är viktigt att rösta och det kan man också göra på ungdomsgårdarna. I det föregående valet gavs över 10 000 röster.

– Det är fint med högt valdeltagande. Det förstärker de ungas röst i stadens beslutsfattande ytterligare.

Fakta

Detta handlar det om

Det kommande året ger ungdomarna i Helsingfors fler möjligheter att påverka.

Över 60 energiska kandidater har ställt upp i valet av nytt ungdomsråd. De unga får rösta på sin kandidat på ungdomsgårdar och i skolor den 12–30 november.

I det pågående valet av Helsingfors ungdomsråd väljs 30 rådsmedlemmar för 2019.

Endast ungdomar i åldern 13–17 år får rösta.

Inom ramen för Krut fick de unga själv bestämma över en summa pengar.

Det nya ungdomsrådet får för första gången stadens historia närvaro- och yttranderätt i alla av stadens fyra sektornämnder.

Källa: Helsingfors stad

Profil

Kasper Rautalinko

Ålder: 15 år.

Familj: Mamma, pappa, tvillingsbror och engelsk bulldog.

Bor: Granö i Helsingfors.

Vill göra i livet: Studera handelsvetenskap, ha ett eget företag, bo utomlands och vara med i kommunalpolitiken och i framtiden i riksdagen.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning