Helsingforsare, här bor din politiker

Bild: Ksf Media

Gamlas och Rönnbacka är stora stadsdelar i Helsingfors som saknar en egen politiker i nya stadsfullmäktige.

Den rödgröna bubblan är verklig, skriver Helsingfors stad i ett pressmeddelande som handlar om valdeltagandet och röstningsbeteendet. Med "bubblan" menas ett område där de boende röstar på vänstern eller grönt, exempelvis Berghäll där över hälften av dem som röstade gav sin röst åt VF eller De Gröna. I hela staden fick dessa två partier sammanlagt drygt en tredjedel av rösterna.

De flesta politiker i stadsfullmäktige bor i eller ni närheten av centrum och i de södra stadsdelarna. Exempelvis så bor 24 av 85 förtroendevalda bor i Kampen, Kronohagen, Gloet och Skatudden. Ulrikasborg och Drumsö är andra stadsdelar som är välrepresenterade i fullmäktige. I alla dessa var också valdeltagande högt.

Trenden är inte ny. Traditionellt bor många lokalpolitiker i välbärgade områden, visar siffrorna som gäller åren 1992–2017.

I kommunalvalet 2017 blev Gamlas med 14 000 invånare och Rönnbacka med 12 500 utan "egna" politiker.

– Det är betydande skillnader i fråga om den regionala betoningen av de i valet valda stadsfullmäktigeledamöterna. Detta väcker frågan om hur den representativa demokratin förverkligas på lokal nivå, säger forskningschef Katja Vilkama vid stadskansliets avdelning för stadsforskning och -statistik.

Bild: Ksf Media

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning