Helsingfors visar världen vägen

Vi har en möjlighet och ett ansvar att handla. Nu är det slutsnackat.


Ansvarsfullhet och att bekämpa klimatförändringen har nått högt upp i Helsingfors strategi, och detta styr stadens handlingar på mycket konkreta sätt. Åtgärdsprogrammet "Koldioxidneutral...