Helsingfors vill skydda fler holmar i ytterskärgården – nu kan Tirgrund stå på tur

På bilden syns Tallskär, som ligger i närheten av Tirgrundet. Till skillnad från Tirgrundet, som nu föreslås bli ett naturskyddsområde, får man både stiga i land och tälta tillfälligt på Tallskär. Bild: Virpi Peltola/Helsingfors stad

Staden fortsätter att förlänga listan på naturskyddsområden. Hittills har skärgården behandlats, sedan är det dags för Degerö.

Tirgrund, så heter en liten holme som ligger cirka en kilometer sydsydost om Västra Rönnskär och Östra Rönnskär, som är populära utflyktsmål för stadsborna.

Nu vill Helsingfors stadsstyrelse att Tirgrund görs till naturskyddsområde. På sitt möte förra veckan beslutade styrelsen ansöka om saken av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

En 50 meter bred zon, som innefattar både Tirgrund och vattnen runt den, skulle då bli skyddad. Nyligen har staden också ansökt om att skydda Yttre Hatten och Yttre Långören i Helsingfors skärgård.

Själva Tirgrund är 1,2 hektar stor. Ön består främst av kala klippor, men har även ängar.

Grannholmen Hundhällen är sedan tidigare ett naturskyddsområde. De två holmarna utgör ett mycket värdefullt häckningsområde för fåglarna i skärgården.

Just på Tirgrund har staden under en lång tid fått in information från i huvudsak frivilliga krafter om de häckande fåglarna, och har därför rätt så exakt information om hur många par det rör sig om.

Bild: Maija Hurme

I fjol häckade här bland annat 25 par ejdrar och drygt 20 par silltrutar. Bägge arter är starkt hotade. På ön växer över 80 olika kärlväxter. Bland de mindre vanliga växterna syns både rödsäv och dvärgarun.

Växtligheten är välbehållen eftersom ön haft få besökare. Tidigare har landstigning men inte tillfällig tältning varit tillåten.

Tirgrund, tillsammans med bland annat Abrahamsholmen och Djupgrundet, finns i ett område där askan från kremerade närstående får strös ut utan speciellt tillstånd.

Under stadsstyrelsens möte föreslog Otto Meri (Saml), med stöd av Marcus Rantala (SFP), att fågeljakt borde tillåtas på Tirgrund. Förslaget gick inte igenom.

Degerö nästa

På Helsingfors stad berättar miljöinspektör Jere Salminen att politikerna senare i år får ta ställning till fler naturskyddsområden. Ett av dem är Kronbergsträsket, som ligger i environgerna till de nu antingen nedbrunna eller söndervittrade Kronbergsvillorna på Degerö. I närheten finns också området Kronbergsstranden som byggs ut kraftigt.

Också nästan hela Stansviksudden, som ligger nedanför Stansvik gård på Degerö, kan fredas.

Inom en nära framtid kommer också tre områden i Nybondas i Nordsjö upp till behandling. Nästan hela det område som i dag heter Nybonds friluftspark, delar av Skataudden och Rudträsk kan bli naturskyddsområde. Även den lilla lunden där det växer ädelträ vid Åggelby strandpark i Grindbacka finns på listan över förslag som snart kan behandlas.

Trädlunden är ett av stadens bidrag till kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades under Finlands jubileumsår 2017.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning