Helsingfors vill med ambitiösa åtgärder bekämpa klimatförändringen

Helsingfors klimatrelaterade mål är betydligt ambitiösare än Finland och EU:s nuvarande mål. Bild: Pixabay

För att bli en kolneutral stad måste Helsingfors drastiskt minska på sina utsläpp.

Ett av målen i Helsingfors stadsstrategi är att bli en kolneutral stad 2035. Med hjälp av 148 åtgärder ska man minska på sina utsläpp.

Utsläppen måste ner med 80 procent jämfört med 1990 för att målet ska klaras. De olika åtgärderna berör bland trafik, boende, byggande, konsumtion och anskaffningar.

– Klimatförändringen är vår tids största och allvarligaste fråga. Åtgärdsplanen för ett kolneutralt Helsingfors är väldigt konkret. Helsingfors har en tradition av att nå de mål man ställer upp, säger borgmästare Jan Vapaavuori i ett pressmeddelande.

Helsingfors har redan kommit en god bit på vägen. Utsläppen var i fjol 24 procent mindre än 1990, trots att invånarna nu är 150 000 fler.

För att uppnå klimatmålen är Helsingforsborna tvungna att åka mindre bil och mera spårvagn. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Slopa stenkol

Uppvärmningen av hus står för över hälften av utsläppen i Helsingfors. De största miljöbovarna är äldre hus. I samband med grundrenoveringar borde husen göras energieffektivare. Målet är att minska de uppvärmningsrelaterade utsläppen med 80 procent.

Stadens energibolag Helen ska se till att utsläpp förorsakade av fjärrvärmeproduktionen minskar med 74 procent fram till 2035. Användningen av stenkol upphör under 2030–talet. Kolkraftverket på Hanaholmen stängs 2024.

Eftersom endast en liten del av byggnaderna i Helsingfors ägs av staden är det viktigt att få stadens invånare och organisationer med i försöket att minska på utsläppen.

De flesta klimatfrämjande åtgärderna är ekonomiskt lönsamma för husägarna, menar Helsingfors stad. Dessutom ökar de på trivseln för dem som bor i husen.

En femtedel av utsläppen i Helsingfors härstammar från trafiken. Helsingfors stad försöker minska på bilismen genom att till exempel erbjuda förmånliga stadscyklar. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Bekämpa hoten globalt

En femtedel av utsläppen i Helsingfors härstammar från trafiken. Målet är att minska på trafikutsläppen med 69 procent jämfört med 2005. Motsvarande mål för hela Finland är 50 procent.

För att lyckas måste Helsingforsborna oftare lämna bilen hemma och hoppa på ett tåg, en buss, en spårvagn eller cykla.

Städerna har en allt viktigare roll när det gäller att lösa de globala klimatutmaningarna. Helsingfors klimatrelaterade mål är i sin helhet betydligt ambitiösare än Finland och EU:s nuvarande mål.

– Vi försöker bekämpa klimatförändringen globalt. Genom samarbete kan städer hitta konkreta lösningar på globala hot. Vi vill dessutom locka andra städer att delta, säger Vapaavuori i pressmeddelandet.

Ingen omöjlig ekvation

Rapporten från FN:s klimatpanel IPPC visar att det både är nödvändigt och möjligt att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki i pressmeddelandet.

– Största delen av utsläppen härstammar från städerna och det är också i städerna man snabbt kan minska på utsläppen.

Att minska på utsläppen orsakade av trafik och boende är lättast och effektivast menar Sinnemäki.

Helsingfors stadsstyrelse ska behandla åtgärdsplanen på sitt möte på måndag.

Utöver planen vill Helsingfors stad att man går med i EU:s så kallade Borgmästarkonvent (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Det är en överenskommelse mellan olika städer där städerna binder sig till att minska på sina växthusutsläpp med 40 procent fram till 2030.

I samband med grundrenoveringar borde äldre hus göras energieffektivare, menar Helsingfors stad. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning