Helsingfors vill flytta konstmuseet till gasklockorna i Södervik – utreder två alternativ

Bild: Arkkitehdit NRT/Pressbild

I stadens färska utredning föreslås också att Helsingfors konstmuseum Ham ombildas till stiftelse.

Enligt utredningen skulle Söderviksområdet lämpa sig väl för konstmuseets verksamhet. Museets nya placering skulle gynna stadens utveckling vid havet. Gasklockorna skulle med vissa byggtekniska reservationer lämpa sig för konstmuseets verksamhet och de kulturhistoriska värdena skulle kunna beaktas på ett bra sätt i genomförandet, skriver staden i sitt pressmeddelande.

I utredningen som publicerades på torsdagen föreslås också att konstmuseet Ham ska omvandlas till en stiftelse, för att kunna planera ekonomin och verksamheten med längre framförhållning.  Stiftelsemodellen beräknas öka andelen självfinansiering avsevärt.

Konkurrerande alternativ

Staden bollar med två alternativ för användningen av gasklockan. Enligt det första alternativet skulle Ham:s utställningslokaler placeras i tegelklockan och stödfunktionerna i stålklockan.

Enligt det andra alternativet skulle utrymmena i tegelklockan bibehållas så öppna som möjligt, för att bevara känslan av rymd.​ Huvuddelen av nybyggnationen skulle utföras i stålklockan, och huvudentrén skulle finnas mellan klockorna.​   

I utredningen rekommenderas att en planeringstävling ordnas med målet att hitta den bästa lösningen för att kombinera de unika historiska byggnaderna med konstmuseets verksamhet.

En arbetsgrupp föreslog redan i fjol höstas att Ham kunde övertas av en stiftelse och flytta från Tennispalatset till gasklockorna i Södervik.

Härnäst behandlas frågan i stadens ledningsgrupp och tillsammans med museets personal.

Bild: Arkkitehdit NRT/Pressbild

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning