Helsingfors vill få stopp på svarthotell – nya riktlinjer ska klargöra reglerna

Bostadshus i Helsinfors, arkivbild. Bild: Tim Johansson

Helsingfors stad har begärts utreda fall där lägenheter i praktiken används för hotellverksamhet. De nya direktiven ska klargöra vad som gäller.

Helsingfors stad har sammanställt direktiv för personer som hyr ut sin lägenhet på ett sätt som i praktiken kan likställas med hotellverksamhet. Staden vill synliggöra reglerna för när det är tillåtet och när det är emot bygglovet eller detaljplanen.

Tanken med direktiven är inte att begränsa sporadisk korttidsuthyrning, utan att komma åt affärsmässig inkvarteringsverksamhet.

Enligt staden har reglerna bland annat då det gäller Airbnb-uthyrning inte alltid upplevts tydliga. I ett pressmeddelande nämns till exempel ett fall från februari i fjol, då staden förbjöd inkvarteringsverksamhet i en lägenhet på Stora Robertsgatan. Fallet överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, där man ansåg att staden hade rätt att sätta stopp för uthyrningen.

I direktiven listas kriterierna för vad som klassas som affärsmässig inkvarteringsverksamhet. Där framkommer också vilka tillstånd som behövs och vilka anmälningar som måste göras.

Bland kännetecknen för affärsmässig inkvartering finns följande: att bostaden bara hyrs ut för kort tid, att ingen är skriven i den, att den är möblerad, att den marknadsförs som hotell och att uthyraren erbjuder tjänster som frukost och städning utöver boendet.

Sara Rintamo, projektchef på Helsingfors byggtillsyn, konstaterar att det finns en beställning på klara riktlinjer. Byggtillsynen har begärts utreda 12 fall av om inkvarteringsverksamhet och fått flera frågor om saken. Utredningen av dessa fall fortsätter.

– Såväl som inkvarteringsföretagare som husbolag och bostadsägare ska handla i enlighet med direktiven. Ägaren och husbolaget ansvarar båda för att en bostad används i enlighet med bygglovet, säger Rintamo.

Direktiven finns tills vidare bara på finska, men kommer att översättas till svenska och engelska under de närmsta dagarna.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning