Helsingfors vill bli bättre – hurdan är din idé?

Bänkarna i parken vid riksdagens tillbyggnad är för en person. Enligt ett förslag borde det finnas fler sittplatser i staden. Bild: Niklas Tallqvist

Klassisk musik på allmänna platser för att minska på det onödiga dagdrivandet. Det är ett förslag till politiker och tjänstemän. Stadsbornas nya idéforum har öppet till den sista mars.

Enligt ett annat förslag behövs det flera parkbänkar och skräpkorgar ute på staden. Så lyder förslaget på nätplatsen som Helsingfors stad öppnat för stadsborna. Tanken är att samla idéer som kan göra...