Helsingfors utvidgar papperslösas rätt till hälsovård

Läkare vårdar en patient på de papperslösas klinik i Helsingfors. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Efter en utdragen debatt i stadsfullmäktige beslöt Helsingfors stad att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt på onsdagen att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa människor. För tillfället har papperslösa rätt till brådskande hälsovård men i och med stadsfullmäktiges beslut utvidgar Helsingfors rätten att gälla också till exempel vaccin och vård av kroniska sjukdomar.

Bakom beslutet låg en motion av ledamöterna Veronika Honkasalo (VF), Leo Stranius (Gröna) och Thomas Wallgren (SDP). Debatten i fullmäktige drog ut på tiden och innehöll cirka 100 repliker. Beslutet blev klart sent på natten.

Beslutet godkändes med rösterna 45–39.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46