Helsingfors utbildar invånare om klimatförändringen

Juho Ala-Honkola (till höger), Hugo Stepanoff och Eino Elsinen deltar i klimatskolan för att lära sig mer om hur man bromsar klimatförändringen. Bild: Jennifer Snårbacka

Helsingfors har förbundit sig att bromsa klimatförändringen. Nu ordnar staden en klimatskola som är öppen för allmänheten med syftet att öka förståelsen av den globala uppvärmningen.

Klimatskolan ordnas i Helsingfors stadshus under veckans gång. Syftet är att öka förståelsen av klimatförändringen med hjälp av expertföreläsningar och verkstäder. – Det är både stora och små teman so...