Helsingfors universitets metrostation kan få en ingång mot Kronohagen

En oanvänd passage i berggrunden står färdig. Men kommer den i bruk inom de närmaste åren? Det ska staden besluta om. Bild: Maja-Stina Andersson/HBL-Arkiv

En nordlig ingång till stationen skulle förkorta vägen till metron för många Kronohagsbor.

I samband med att staden ser över trafikarrangemangen mellan Hagnäs och Järnvägstorget har frågan om en ny ingång till Helsingfors universitets metrostation kommit upp på tapeten igen.

Planer på en ny ingång har funnits länge. Då metrostationen i Kajsaniemi öppnades år 1995 byggdes endast den sydliga ingången men i den nordliga delen av stationen har en passage redan brutits fram i berggrunden.

Den nordliga ingångens mynning skulle finnas i närheten av korsningen mellan Elisabetsgatan, Unionsgatan och Kajsaniemigatan.

Senast en eventuell ny ingång till metrostationen behandlades var år 2015. Då föreslogs ingången som en anslutning mellan metrostationen och de planerade spårvagnslinjerna över Kronbergsfjärden. Sedermera bestämde stadsfullmäktige att spårvagnslinjerna tar rutten via Hagnäs i stället för Kronohagen.

I det aktuella initiativet motiveras ingången med att den skulle förkorta vägen till metrostationen för en avsevärd del av Kronohagens invånare och även förkorta vägen till många arbetsplatser.

Helsingfors stads trafikverk föreslår för stadsstyrelsen att den nya ingången planeras och att en noggrannare budget görs år 2020. Stadsmiljönämnden får ärendet på sitt bord i mötet på tisdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning