Helsingfors universitets huvudbyggnad ska få ett ansiktslyft

Bild: Leif Weckström

Under sommaren inleds en totalrenovering på Helsingfors universitets huvudbyggnad för att modernisera hustekniken och tillgängligheten i byggnaden.

Helsingfors universitets huvudbyggnad står inför grundlig sanering. Totalrenoveringen startar i juli och beräknas vara färdig år 2021.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har beslutat om byggnadens renovering och den kan inledas så fort bygglovet beviljats. Kostnaderna för renoveringen förväntas gå upp till 40 miljoner euro och universitetet står själv för kostnaderna.

Orsaken till renoveringen är föråldrad teknik och tillgänglighet.

– Huvudbyggnadens husteknik förnyas, tillgängligheten förbättras och undervisningslokalerna moderniseras, säger Helsingfors universitets prorektor Tom Böhling i universitetets pressmeddelande.

Carl Ludvig Engel är arkitekt till byggnadsdelen som vetter mot Senatstorget. Både den och den av J. S. Sirén ritade delen av byggnaden, som vetter mot Alexandersgatan och Universitetsgatan, ska renoveras. En del av Universitetsgatan kommer tidvis vara stängd för motortrafik under renoveringen.

Renoveringsarbetet utförs i samarbete mellan arkitektbyrån Jeskanen-Repo-Teränne och YIT. Museiverket och byggtillsynen har varit med i renoveringens planeringsskede.

Byggnadens baksida som vetter mot Fabiansgatan kommer vara i bruk under renoveringen och man kommer in i byggnaden där. Byggnadens öppettider kommer dock att förkortas. Student- och personalrestaurangerna i byggnaden kommer fortsätta sin verksamhet under renoveringen fram till slutet av 2019, meddelar universitetet i sitt pressmeddelande.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning