Helsingfors universitet säger upp 371 – sammanlagt ska 1000 bort

Bild: Kristiina Lehto

Helsingfors universitet har sagt upp 371 anställda som ett led i sina sparåtgärder. Det utgör 4,4 procent av universitetets personal på 8 424 personer.

Av de uppsagda hörde 48 till undervisnings- och forskningspersonalen och 323 till den övriga personalen.

Före slutet av 2017 minskar personalen med över 200 genom pensioneringar. Av dessa hör 60 personer till undervisnings- och forskningspersonalen och ungefär 170 till den övriga personalen. Dessutom kommer den visstidsanställda personalen att minska stegvis.

Fram till år 2020 beräknas personalen på Helsingfors universitet minska med ungefär tusen anställda, vilket ska spara kring 47 miljoner euro om året. Uppsägningarna leder till en besparing på 17 miljoner.

Få svenskspråkiga uppsagda

Universitetets förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen säger till FNB att inga svenskspråkiga professorer blev uppsagda. Bland hela personalen gällde uppsägningarna några svenskspråkiga, säger han.

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Mirjam Kalland säger att SSKH började förbereda sig på sparåtgärder redan för ett år sedan när man såg regeringsprogrammet. Hon tycker att SSKH klarat sig bra trots att högskolan procentuellt drabbades lika hårt som alla andra enheter.

– Inga enskilda ämnen kommer att förändras. Vi har inte behövt göra sådana nedskärningar som kommer att drabba studenterna, säger Kalland till FNB.

– Vi måste naturligtvis bedöma om en tjänst som blir ledig kan besättas på nytt.

Ska räcka till

Universitetet söker besparingar också genom att minska sina lokaler med cirka 80 000 kvadratmeter. Också Svenska social- och kommunalhögskolan söker besparingar i lokalkostnaderna.

I år är universitetets inkomster nästan 50 miljoner euro lägre än i fjol med anledning av statens nedskärningar.

Helsingfors universitet förde samarbetsförhandlingar i höstas. Uppsägningarna har genomförts i vår.

Universitet har gjort upp ett fyraårigt omställningsprogram som enligt Hämäläinen ska täcka de nedskärningar staten gör under den här regeringsperioden.

– Vi har inte planer på fortsatta uppsägningar, säger Hämäläinen. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning