Helsingfors universitet planerar distansundervisning för hösten

Största delen av undervisningen vid Helsingfors universitet ges på distans ännu i höst, uppger universitetets ledning. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Två tredjedelar av Helsingfors universitets undervisning planeras fortsättningsvis ske på distans i höst. Utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta säger att beskedet riskerar att ytterligare tära på studenternas motivation, men samtidigt vill universitetets ledning "se realistiskt på situationen".

Osäkerheten kring pandemin och vaccineringstakten leder till att Helsingfors universitet utgår ifrån att en stor del av undervisningen fortsättningsvis ska ske på distans under hösten 2021.

– Vi beräknar att två tredjedelar av undervisningen kommer att ske på distans under hösten, säger universitetets utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

Hon understryker ändå att det handlar om planer som ännu kan ändras beroende på hur virusläget utvecklas.

Den undervisning som planeras ske på campus riktas i första hand till dem som studerar första eller andra året.

– De hör till den mest kritiska gruppen eftersom första års studerande är helt nya i universitetsstudierna. De som går andra året nästa läsår har studerat på distans hela det här läsåret, så de är också väldigt nya i hur universitetsstudier normalt fungerar, säger Niinistö-Sivuranta.

Studierna vid universitetet har arrangerats på distans i snart ett år och senast under regeringens coronainfo för studerande förra veckan vittnade många om trötthet till följd av distansstudierna.

Finns det en risk att ett besked som detta tär ytterligare på de ungas studiemotivation?

– Såklart finns den risken, men vi vill vara realister och vi vill inte stå inför en situation där undervisning plötsligt måste ställas in. Därför planerar vi nu så här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning