Över sjuttio daghem i Helsingfors har bristfälliga bygglov

Ett av Ankdammens barnhem på Drumsö har redan varit tvunget att stänga. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingfors stad förbereder en polisanmälan mot daghemskedjan Ankdammen och kommer eventuellt att polisanmäla sig själv också. Det har visat sig att över sjuttio daghem, kommunala och privata, har brister i byggloven.

Staden utreder för tillfället om det är aktuellt att polisanmäla delar av stadens förvaltning. Stadens Byggnadstillsyn fattar beslutet om en polisanmälan mot staden.

Det här efter att stadens utredning visat att minst 71 kommunala och privata daghem i Helsingfors har bristfälligheter eller oklarheter gällande sina bygglov. De ska ändå inte utgöra en säkerhetsrisk för dagisbarnen.

– Vi har inte hittat allvarliga brister i daghemmens utrymmen. Men vi har hittat brister i stadens processer, säger borgmästare Jan Vapaavuori (Saml.).

– Stadens processer har svikit både gällande småbarnspedagogik- och utbildningssektorn samt stadsmiljösektorn. Brister har uppdagats i både nyligen öppnade daghem och i flera årtionden gamla daghem, så någon enskild sak eller organisationsreform förklarar inte bristerna i stadens processer.

"Massiv härva"

I Helsingfors finns 530 daghem som har verksamhet på 703 verksamhetsplatser. Varje verksamhetsplats behöver ett skilt bygglov.

Hos stadens egna daghem ligger ansvaret för bygglovsansökningar hos stadens Stadsmiljösektor. För de privata daghemmens del ligger ansvaret hos tjänsteleverantören, det vill säga företaget eller samfundet som driver daghemmets verksamhet.

Gällande daghemskedjan Ankdammen säger Vapaavuori att det finns skäl att misstänka att företaget systematiskt agerat lagstridigt, vilket nu alltså polisanmäls.

Ankdammen är ändå inget undantag. Stadens utredning kunde peka ut 107 verksamhetsplatser med bristfälliga byggnadslov eller där byggnadslovets status var oklart. Under utredningens gång kunde man godkänna 36 byggnadslov, men resterande 71 verksamhetsplatser har fortfarande bristfälliga lov.

Utredningen fortsätter nu kring ytterligare 77 privata daghem. Alla av stadens egna daghem har genomgått utredning.

Enligt Vapaavuori har härvan visat sig vara massiv och komplex. En lösning däremot är inte svår att nå, säger han.

– Jag är säker på att alla stadens daghemsutrymmen fås i skick före hösten. Och om det inte är möjligt för något enskilt utrymme ordnar staden med ett ersättande utrymme.

Inga akuta säkerhetsrisker

Härvan kring daghemmens byggnadslov i Helsingfors började efter att problem med daghemskedjan Ankdammens bygglov uppdagades. Ursprungligen avslöjades problemen i ett av Ankdammen-daghem i Tölö och senare var ett av kedjans daghem på Drumsö tvunget att stänga. Ytterligare ett daghem i Rödbergen måste stänga den 1 juli, om bristerna inte åtgärdas.

Efter att problemen med Ankdammen uppdagades lät borgmästare Jan Vapaavuori starta en utredning kring alla stadens daghem.

Utredning fortsätter kartlägga byggloven och undersöker vad bristerna beror på. Staden grundade också en speciell task force-grupp, vars uppgift var att ta itu med eventuella akuta säkerhetsrisker. Gruppen har inte hittat några akuta risker som skulle kräva att fler daghem stänger.

Läs mer: Daghem utan bygglov stängs – sju andra av företagets lokaler saknar tillstånd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning