Helsingfors stad fortsätter utveckla Bunkern på Busholmen

Bild: Tor Wennström

Staden förbereder ett nytt förslag om att bygga om Bunkern till bostäder, motionsutrymmen och en simhall. Nya förhandlingar har inletts med SRV.

Avsikten är att förverkliga den ursprungliga planen, som måste avbrytas i höstas då Helsingfors förvaltningsdomstol hävde stadsfullmäktigebeslutet från 2016. Stadsfullmäktige hade beviljat staden tillstånd att ingå avtal med SRV om projektet.

Förvaltningsdomstolen ansåg att upphandlingsprocessen hade varit felaktig. Även om simhallen och de övriga motionsutrymmena hade en betydande roll ansåg domstolen att det huvudsakligen handlade om försäljning av fastigheter och byggnadsrätter. Ombyggandet av Bunkern ska nu förberedas som en vanlig fastighetsaffär såsom domstolsbeslutet förutsatte.

Enligt uppskattningar kunde byggandet inledas tidigast hösten 2018 om allt går smidigt. Motionsutrymmen skulle då stå färdiga sommaren 2021 och simhallen ett år senare.

Grundskolan, som byggs på Busholmen, ska få tillfälliga gymnastikutrymmen tills den nya Bunkern blir klar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03