Konsumtionen av kött och mjölk kan halveras i Helsingfors skolor och daghem

UT MED KÖTT – IN MED GRÖNT. Stadsfullmäktige i Helsingfors diskuterade länge en motion om att halvera kött- och mjölkkonsumtionen i bland annat stadens daghem och skolor. Bild: HBL-ARKIV / Tor Wennström

Helsingforspolitiker vill halvera konsumtionen av kött och mjölk inom sex år.

De grönas Atte Harjannes motion diskuterades livligt på stadsfullmäktiges möte på onsdag kväll. Förslaget har fått tummen ner av både diverse nämnder och i stadsstyrelsen, men med rösterna 42-39 beslöt fullmäktige att än en gång remittera förslaget för ny beredning.…

Det betyder att staden nu får i uppgift att behandla förslaget på nytt och föreslå hur det kan förverkligas. Fullmäktige vill att motionen blir en del av stadens program för att minska utsläpp och att man i den nya planeringen beaktar att det råder olika förutsättningar att förverkliga förslaget inom stadens olika verksamhetsområden.

Förslaget om att halvera mjölk- och köttkonsumtionen fram till 2025 motiveras bland annat med att Helsingfors har lovat att stävja klimatförändringen. I den ursprungliga motionen konstateras att en av de största källorna till klimatutsläpp är livsmedelsproduktionen, som dessutom har stor inverkan på miljön och på djurens välfärd.

Nämndernas skepsis baserar sig bland annat på att tidtabellen är snäv. Utbildningsnämnden konstaterar att det redan nu dagligen erbjuds vegetariska alternativ i alla skolor, gymnasier och yrkesinriktade läroinrättningar. Social- och hälsovårdsnämnden för i sin tur fram att man förbundit sig att följa de nationella näringsrekommendationerna och att mjölkprodukter hör till dem eftersom de är en del av finländarnas matvanor och matkultur. Dessutom måste social- och hälsovården beakta näringsrekommendationerna för olika specialgrupper som äldre personer.

Gårdagens omröstning visar att förslaget har ett brett stöd bland De gröna och Vänsterförbundet, medan de delade SDP-rösterna väckte förvåning. Nasima Razmyar (SDP) som är mot förslaget förklarar sig på Twitter med att tidtabellen är mycket snäv:

– Jag lutar mig mot tjänstemännens uppfattning om att tidtabellen på fem år är alltför snäv, särskilt när det gäller mjölkprodukterna. Men det är fint om vi kan nå målet, skriver hon.

I en artikel som publicerades på HBL.fi i går uppgavs felaktigt att motionen röstats igenom i stadsfullmäktige samma kväll. Det stämmer inte. Atte Harjannes motion väcktes redan i fjol och stadsfullmäktige röstade nu enbart om att frågan ska fortsätta behandlas, trots de negativa utlåtandena från stadsstyrelsen, nämnder och direktioner.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning