Helsingfors satsar på konditionstrappor – se var de nya trapporna ska placeras

Konditionstrappan vid Malmgårdstoppen kommer att renoveras bland annat för att fylla stadens nya krav på konditionstrappor. Bild: HBL-Arkiv/Benjamin Suomela

Sammanlagt nio nya konditionstrappor planeras utöver de tre befintliga trapporna, som också ska renoveras i samma veva.

Helsingfors bygger nya konditionstrappor på nio ställen i staden. Byggandet sträcker sig över en period på tio år. I den första fasen 2020-2026 byggs trappor i Tallbacka, Understensparken, Alpbyn och på Drumsö.

Konditionstrappor har blivit mycket populära platser för konditionsträning och friluftsutfärder. Staden har därför gjort upp riktlinjer för konditionstrappor och tagit fram ett program för byggandet av trappor de kommande åren.

– Vi har fått in flera önskemål från stadsborna gällande fler konditionstrappor. Via stadsfullmäktige har det också kommit in fyra olika initiativ. Vår uppgift är att utreda sådana här initiativ och vi såg det som förnuftigt att utreda saken grundligt i en och samma veva, säger Mikko Malmström som är planeringssakkunnig vid stadsmiljösektorn.

På de här platserna planerar Helsingfors att bygga konditionstrappor. Bild: Maija Hurme

I riktlinjerna för konditionstrapporna fastställs kraven för trapporna, bland annat att bredden ska vara 2,5 meter och att det ska finnas räcken på båda sidorna av trapporna. Det här betyder att den befintliga konditionstrappan vid Malmbergstoppen kommer att renoveras för att uppfylla kraven. Också Svedängens och Hertonäs trappor förbättras.

De nya trappornas byggnadskostnader varierar mellan 110 000 och 250 000 euro. Renoveringen av Malmgårdstoppens trappa beräknas kosta 310 000 euro.

Trappa i Nordsjö utreds skilt

I planeringsskedet har staden utgått ifrån att få till stånd ett så heltäckande nät av konditionstrappor som möjligt.

– Utifrån topografiska analyser och olika backars sluttningsgrad har vi tagit fram möjliga objekt för trappbyggen. Samtidigt har vi försökt fördela platserna jämnt över Helsingfors och har även tagit i beaktande var de befintliga trapporna ligger, säger Malmström.

Konditionstrapporna behandlades av stadsmiljönämnden på tisdag. Nämnden godkände planerna med tillägget att trappan på Nordsjötoppen – som ursprungligen exkluderades från planerna – utreds på nytt när trappbygget i området är aktuellt.

I praktiken betyder det att staden ännu kommer att ta ställning till huruvida konditionstrappan i Östra Helsingfors ska finnas på Vantberget eller på Nordsjötoppen.

En potentiell trappa på Himmelsberget slopades också på grund av ojämn terräng som inte lämpade sig för en konditionstrappa. Områdets kulturhistoriskt värdefulla fornlämningar från första världskriget inverkade också på beslutet att slopa trappbygget där.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning