Helsingfors säger nej till chockhöjda biljettpriser

Bild: Karl Vilhjálmsson

Helsingfors stad godkänner inte Helsingforsregionens trafiks (HRT) planer på att storhöja biljettpriserna i kollektivtrafiken.

Stadsstyrelsen sade samtidigt nej till HRT:s planer på att höja kontrollavgiften från 80 euro till 100 euro.

Stadsstyrelsen ansåg att investeringarna i kollektivtrafiken inte bör överföras direkt på biljettpriserna utan kommunerna bör betala dem eftersom kommunerna också drar den ekonomiska nyttan av investeringarna.

Stadsstyrelsen ansåg att biljettpriserna kan höjas med högst 3,5 procent nästa år, det vill säga lika mycket som kostnadsnivån har stigit.

Stadsstyrelsen godkände besluten med rösterna 7–6.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt projektplanen för snabbspårvägen Spårjokern. För trafiken skaffas 29 spårvagnar för cirka 108 miljoner euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46