Helsingfors sågar ner sjutton träd i Sibeliusparken – delvis kärnområde för flygekorren

Sibeliusparken kommer snart att renoveras. Flygekorren håller till i en del av parken. Bild: Mikko Turunen/Helsingfors stad-HBL-arkiv

Helsingfors stad fäller ett antal träd som är i dåligt skick.

Nio björkar, sex skogsalmar, en lönn och en tall kommer att fällas i Sibeliusparken i Bortre Tölö. Enligt Helsingfors stad är träden murkna eller håller på att torka på stället där de växer. De utgör delvis en fara för sin omgivning och måste därför sågas ner är motiveringen.

Träden har försvagats av rötsvampar. Almarna har angripits av almsprängtickor, björkarna har utsatts för eld- och sprängtickor medan talltickor växer på tallen och lönntickor på tallen.

Flygekorren håller till i en del av Sibelius- och Topeliusparken. Den använder möjligtvis också parkerna som genomfartsled. Staden har granskat träden som ska fällas tillsammans med en expert på flygekorrar.

I en av björkarna observerade man vad som troligtvis var en början på ett bo. Därför får just det trädet undgå fällning.

Kafé i parken?

Sibeliusparken, som på sina ställen ger ett slitet intryck, kommer att renoveras i början av nästa år. Själva renoveringen kommer att framskrida etappvis. Då stadsmiljönämnden gav grönt ljus för upprustningen för ett år sedan var man också noga med att konstatera att det behövs ett kafé i parken.

Hösten 2019 gjorde staden en konditionsbedömning av träden. Då kom man fram till att de är i så dåligt skick att de måste fällas innan parken renoveras.

Största delen av träden som tas ner växer längs västra delen av Mechelingatan, men några finns också längs med den östra delen av gatan. De fälls under vårvintern medan marken fortfarande är frusen så att de tunga maskinerna som staden använder inte skadar parken. Arbetet väntas vara klart i god tid innan fåglarna börjar häcka.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning