Helsingfors planerar stor vårdcentral i Kampen – på sikt stänger flera mindre vårdcentraler

Kampens vård- och välbefinnandecentral planeras mellan Elhuset och Bilhuset och ska ha en ingång till Kampens metrostation i bottenvåningen. Bild: BILDER: PES-ARKKITEHDIT

Vårdkomplexet planeras öppna sina dörrar år 2026.

I och med att social- och hälsovården i Helsingfors centraliseras planeras en ny så kallad vård- och välbefinnandecentral i Kampen. Tanken är densamma som i den nyligen öppnade vårdcentralen i Fiskeha...