Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får klart mest coronastöd av staten: över 71 miljoner euro

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får drygt 71 miljoner euro i statligt understöd som kompensation för kostnader och underskott till följd av coronaviruspandemin. Bild: SPT

Alla sjukvårdsdistrikt i Finland får statlig kompensation för kostnader och underskott som coronaviruspandemin orsakat.

Alla 20 sjukvårdsdistrikt i Finland får statligt understöd som kompensation för kostnader och underskott som uppstått på grund av coronaviruspandemin, meddelar Finansministeriet.

I sin fjärde tilläggsbudget för 2020 reserverade regeringen totalt 200 miljoner euro för statliga coronastöd till sjukvårdsdistrikten. Finansministeriet fattade beslutet om hur pengarna fördelas på tisdagen. Sjukvårdsdistrikten var tvungna att skicka in en ansökan för att kunna få statsunderstödet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: 71 132 736 euro (42 euro per invånare).

Birkalands sjukvårdsdistrikt: 17 377 885 euro (32 euro per invånare).

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: 17 027 825 (35 euro per invånare).

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt: 13 115 015 euro (32 euro per invånare).

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: 8 545 245 euro (34 euro per invånare).

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: 8 317 308 euro (34 euro per invånare).

Satakunta sjukvårdsdistrikt: 8 091 229 euro (37 euro per invånare).

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt: 7 806 714 euro (37 euro per invånare).

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt: 5 722 458 euro (30 euro per invånare).

Vasa sjukvårdsdistrikt: 5 685 176 euro (34 euro per invånare).

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt: 5 455 922 euro (32 euro per invånare).

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: 5 449 869 euro (33 euro per invånare).

Norra Karelens sjukvårdsdistrikt: 5 378 515 euro (33 euro per invånare).

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: 4 088 857 euro (32 euro per invånare).

Lapplands sjukvårdsdistrikt: 3 796 182 euro (32 euro per invånare).

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt: 3 348 654 euro (34 euro per invånare).

Kajanalands sjukvårdsdistrikt: 2 940 010 euro (41 euro per invånare).

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt: 2 515 500 euro (33 euro per invånare).

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt: 2 405 993 euro (40 euro per invånare).

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt: 1 304 886 euro (32 euro per invånare).

Källa: Finansministeriet

Finansministeriet meddelar att beslutet om fördelningen av stödpengarna baserar sig på invånarantalet i sjukvårdsdistrikten och på hur stort behovet av vård och coronavirustestning varit i sjukvårdsdistrikten fram till slutet av augusti.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får klart mest statligt coronastöd, över 71 miljoner euro. Även i relation till folkmängden är understödet till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt störst: 42 euro per invånare.

Birkalands sjukvårdsdistrikt får näst mest coronastöd, drygt 17 miljoner euro, men summan per invånare är bara 32 euro.

Också Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt får drygt 17 miljoner euro i coronastöd av staten. I summan ingår kompensation för de kostnader som orsakades av att sjukvårdsdistriktet skickade vårdpersonal till Åland i april-juni. Sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä uppskattar att kostnaderna för att skicka personal till Åland var under 100 000 euro.

Statsunderstöden till sjukvårdsdistrikten betalas ut i december.

I regeringens proposition till den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 reserveras ytterligare 200 miljoner euro för coronastöd till sjukvårdsdistrikten. Om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen hoppas Finansministeriet kunna fatta beslut om fördelningen av de pengarna ännu i år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning