Helsingfors med i europeisk arkitekttävling för unga

Planering. På Degerö planeras en stadsdel med stadsboulevard. Bild: Okänd

Den internationella arkitekturtävlingen Europan 14 har kört i gång. Från Finland deltar tre bidrag och ett av dem är Degerövägens stadsboulevard i Helsingfors.

Europan 14 är en arkitektur och stadsplaneringstävling som äger rum vartannat år. I tävlingen deltar drygt 10 000 under 40-åriga stadsplanerare från 20 europeiska länder.

– Temat för årets tävling är Productive cities där man önskar att de tävlande funderar på hur industri och service som flyttat ut från städernas centrum kan bli en naturlig del av stadsplaneringen, säger Europan Finlands generalsekreterare Mari Koskinen.

Helsingfors bidrag är den planerade stadsboulevarden på Degerövägen.

– Kronbergsbron och den nya spårvägen förenar i framtiden Degerö med Helsingfors centrum. Målet med tävlingen är att utreda hur den kommande stadsboulevarden fungerar när man tätar ihop området till ett urbant boende, säger Helsingfors stadsplaneringsverks avdelningschef Anri Linden.

I tävlingen deltar också bidrag från Uleåborg och Torneå.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03