Helsingfors luftkvalitet rekordbra under coronaepidemin

I år kulminerade säsongen för gatudamm redan i januari-februari. Vanligen sker det i mars–april, uppger Helsingforsregionens miljötjänster. Bild: Richard Floman/HBL-arkiv

Helsingforsluften har inte varit lika avgasfri på 30 år som den var i våras då coronarestriktionerna stoppade en hel del av trafiken, uppger Helsingforsregionens miljötjänster.

Halten av kvävedioxid låg i våras 40–60 procent under medelvärdet för de tre senaste åren på huvudstadsregionens livligaste gator. Orsaken var att det fanns mindre avgaser i luften eftersom restriktionerna under coronaepidemin minskade på trafikmängderna.

Helsingforsregionens miljötjänster uppmätte rekordlåga månadsmedelvärden för kväveoxid under våren. En kraftig minskning av avgaser syntes omedelbart efter att restriktionerna infördes i mitten av mars.

Den så gott som snöfria och milda vintern bidrog till att gatorna inte behövde sandas lika mycket som annars. Därför kulminerade säsongen för gatudamm tidigare än vanligt, redan i januari och februari. Antalet dagar med mycket damm i luften blev färre och mängderna damm mindre än normalt. Trots det uppmättes dålig luftkvalitet under de värsta dagarna.

Helsingforsregionens miljötjänster påpekar att gatudammet också härstammar från asfalten som slits av dubbdäck.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning