Helsingfors installerar 70 nya plåtpoliser fram till 2025

En av stadens befintliga trafikövervakningskameror på Backasgatan i Helsingfors. Bild: Olli Jääskeläinen

Helsingfors stad vill öka trafiksäkerheten och av den orsaken kommer det placeras ut 70 nya trafiksäkerhetskameror fram till 2025.

Utökningen av den automatiserade trafikövervakningen kommer sedan ett beslut i frågan fattats 2018 i samband med den allmänna planen för kameraövervakning.

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut den 27 januari kommer 11 nya kameror att vara i bruk redan den 1 februari 2021. Det är staden som ansvarar för monteringen, alltså stolpen och kamerahöljet, medan polisen administrerar själva kameran.

Det man vill komma åt är speciellt trafikolyckor som orsakats av att bilister kör för fort eller kör mot rött ljus. Framöver ska polisen även kunna övervaka olovlig användning av bussfilerna, mobiltelefoner och bilbälte.

"Kamerornas platser har valts ut noggrant utifrån principer där centrala faktorer är antalet olyckor och den upplevda säkerheten, trafikmängderna, hastighetsbegränsningen och områdesrelaterade faktorer, såsom närhet till skolor. Det är också viktigt att man kan övervaka så många saker som möjligt på en gång", säger teamchef Inga Valjakka på trafik- och gatuplaneringen inom Helsingfors stadsmiljösektor i pressmeddelandet.

De kameror som tas i bruk den 1 februari har placerats på följande platser:

Korsningen mellan Mannerheimvägen och Almvägen

Korsningen mellan Gräsviksgatan och Sandviksgatan

Korsningen mellan Mörtnäsvägen och Drumsövägen

Korsningen mellan Backasgatan och Storängsgatan

Korsningen mellan Gustav Vasas väg och Väinö Auers gata

Hoplaxvägen 12

Korsningen mellan Krämarvägen och Skådespelarvägen

Ståthållarvägen (vid Dammbackaparken)

Korsningen mellan Viksvägen och Ärtåkersvägen

Skomakarbölevägen 30

Korsningen mellan Sjöåkervägen och Rusthållarvägen

Rampen till Österleden (vid Easton) (markbyggnaden är klar, utrustningen installeras 2021)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning