Helsingfors höjer löner för hemvårdare och socialarbetare

Hemvårdarna får mer betalt i Helsingfors. Bild: Leif Weckstrom

De anställda får den högre lönen också retroaktivt för januari och februari.

Helsingfors stad satsar fyra miljoner euro på att höja lönerna inom hemvården och socialarbetet. Lönehöjningen gäller också sjukskötare i skolor och vid vårdcentraler.

Hemvårdarna har efter höjningen en lön på 2 271 euro i månaden om de är närvårdare eller grundskötare. Lönen för sjukskötare i hemvården blir 2 660 euro.

Socialarbetare i tjänsteförhållande får en lön på 3 175 euro i månaden om de jobbar med vuxna. Lönen för socialarbetare i barnskyddet höjs till 3 495 euro.

Socialarbetarnas löner höjs ytterligare i september i år, med cirka 100 euro.

Lönehöjningen börjar betalas från mars, men den kommer också att betalas ut retroaktivt för januari och februari.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46