Helsingfors hjärta bultar allt närmare Tripla

Bild: Wilfred Hildonen

Tripla vill knappast ge bilden av en hjärttransplantation där man rivit ut hjärtat från sin tidigare värd och placerat det på ett nytt ställe. Samtidigt kan just den bilden ändå vara korrekt.

När Helsingfors grundades på 1500-talet skedde det vid det som i dag kallas för Gammelstadsforsen. Redan på 1600-talet flyttade staden mot sydväst till Kronohagen, en flytt som lade grunden för staden...